<

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတဒူတာေတး စိတ္ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္ဟု ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ဂ်ီနီဗာတြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၌ Zeid က မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရတုိ႔အၾကား အခ်င္းမ်ားေနၾကစဥ္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ Zeid Ra’ad Al Hussein က ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရိဂိုဒူတာေတးသည္ စိတ္ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မတ္ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားဟု သံသယရွိသူ ၆၀၀ စာရင္းတြင္  ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူတစ္ဦးလည္း ထည့္သြင္းခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ အစိုးရကို အားနည္း ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈအတြက္ ထိုသံသယရွိသူမ်ားအား သူပုန္မ်ားအျဖစ္ စာရင္းသြင္းရန္ လိုလားေၾကာင္း ဖိလစ္ပုိင္တရားေရးဌာနက ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ မနီလာရွိတရား႐ံုးတစ္႐ံုး ို ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၏အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရသည့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Victoria Tauli -Corpuz ကုိ ေမာ္သူပုန္အဖဲြ႕၏ထိပ္တန္းအဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ အဆိုပါစာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လူမက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိက္ခုိက္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရမႈမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးမီက ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္  Tauliကို လက္တံု႔ျပန္မႈအျဖစ္ ဖိလစ္ပုိင္က ယခုကဲ့သို႔စြပ္စဲြခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒူတာေတးအစိုးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားအား ႐ႈတ္ခ်လ်က္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Zeid က ဒူတာေတး သည္ စိတ္ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးမႈအခ်ဳိ႕ကို ခံယူရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ လက္သင့္ခံႏိုင္စရာ မေကာင္းေၾကာင္း၊ ထုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား မေျဖရွင္း၍ မရဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ Zeid ၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ထင္ ဟပ္လ်က္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ား၏အေျခအေနအတြက္ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Michel Forst ကလည္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသည္ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား လူသိရွင္ၾကား ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သုိ႔ အေျခအျမစ္မရွိေသာ စြပ္စဲြခ်က္မ်ားအား ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရက ႐ုပ္ သိမ္းရန္ ၎က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အစုိးရ၏ လူေသဆံုးမႈမ်ားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ တရားလက္လြတ္ သတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရသည့္ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္  Agnes Callamard ကိုလည္း ဒူတာေတးက ေစာ္ကားေျပာဆုိလ်က္ ပါး႐ိုက္ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့ေသာႏို၀င္ဘာတြင္ သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.