<

တ႐ုတ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ၈ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က ေပက်င္းတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးဆံုးမႈ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနား၌ ျပသခဲ့ေသာ သေဘၤာဖ်က္ပဲ့ထိန္းဒံုး DF -21 D မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

တ႐ုတ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္အား ၈ ဒသမ ၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ယခင္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစစ္တပ္အား ေခတ္မီေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပက်င္းသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ယြမ္ ၁ ဒသမ ၁၁ ထရီလ်ံ (ေဒၚလာ ၁၇၅ ဘီလ်ံ) သံုးစဲြသြားမည္ဟု ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ (NPC) ၏ အစည္းအေ၀းမစတင္မီ တင္သြင္းခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္က ၎င္း၏ေျမျပင္တပ္ဖဲြ႕၀င္ အေရအတြက္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ေနၿပီး အဆင့္ျမင့္ အႀကီးစားလက္နက္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လက္နက္မ်ားအတြက္ သံုးစဲြေနသည္။ စစ္တပ္ေခတ္မီေစရန္ တ႐ုတ္၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တ႐ုတ္၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအျပင္ အေမရိကန္တုိ႔ကပါ သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္အေရအတြက္အား ႏွစ္သန္းအထိ ေရာက္ရွိေစရန္ တပ္ဖဲြ႕၀င္ သံုးသိန္းေလွ်ာ့ခ်ေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခယ္က်င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္သံုးစဲြခဲ့ရာ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မေက်ာ္သည့္ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၅၁ ဘီလ်ံ သံုးစဲြခဲ့ရာ ကမၻာတြင္ ကာကြယ္ေရးအသံုး စရိတ္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏အသံုးစရိတ္ ေဒၚလာ ၆၀၃ ဘီလ်ံထက္မူ ေလးဆခန္႔ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လန္ဒန္အေျခစုိက္ ပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ International Institute for Strategic Studies က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္တုိးျမႇင့္မႈသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းႏွင့္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မတိမ္းမယိမ္းရွိေနခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈသည္ ၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ တုိးတက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း စတဲ့သ္လ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္သေဘၤာမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္လက္နက္မ်ားအား စုေဆာင္းေနခဲ့သည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ေျပာရလွ်င္ တ႐ုတ္စစ္တပ္သည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း စစ္လက္နက္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ႏွင့္အတူ တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္စစ္တပ္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း စင္ကာပူရွိ နန္ယန္းနည္းပညာတကၠသိုလ္မွ စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဂ်ိမ္းစ္ခ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးျပည္တြင္းထုတ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား ထုတ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းသေဘၤာသည္ J-15 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ျပင္ ဖ်က္သေဘၤာအမ်ဳိး အစားသစ္တစ္မ်ဳိးကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ အာဖရိကအငူရွိ ဂ်ီေဘာက္တီတြင္လည္း ပထမဆံုးျပည္ပစစ္စခန္းတစ္ခုကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

March 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.