<

႐ုရွားတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားဟု ပူတင္ ေျပာၾကား

မတ္ ၁ ရက္က ေမာ္စကိုရွိ မာနက္ဇ္ျပပြဲစင္တာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားအား သမၼတပူတင္က မိန္႔ခြန္းေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

႐ုရွား၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ အေျခအေနသည္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရာ မရွိဘဲ လာမည့္ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္မွန္းထားဟု ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီပူတင္က မတ္ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ရသူ ၄၂ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႐ုရွား သန္း ၂၀ ခန္႔သည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္၌ ေနထိုင္ေနရေၾကာင္း ပူတင္က ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္လလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၈၀ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၀င္ေငြရရွိမႈကို ဆင္းရဲမြဲေတသည္ဟု ႐ုရွားက သတ္မွတ္ထားသည္။

မတ္ ၁၈ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ကရင္မလင္တြင္ ေနာက္ထပ္ေျခာက္ ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ထမ္းေဆာင္မည္ဟု သတ္မွတ္ခံထားရခ်ိန္တြင္ ပူတင္က မူ၀ါဒ အေျချပမိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ၁၆ ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ပူတင္က ယင္းမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းေရးမ်ားကို အဓိကထားခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားသည္ ႐ုရွားအတြက္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွားျပည္သူတို႔၏ဘ၀ႏွင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေရးသည္ ကိစၥအရပ္ရပ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈႏွင့္ ကမၻာ့ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးေႏွးေကြးေနေသာ္လည္း ပူတင္ကို ေထာက္ခံမႈႏႈန္းသည္ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိေနသည္။ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ပူတင္က ေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ရန္ ႐ုရွားသည္ နည္းပညာ ထိုးေဖာက္ေအာင္ျမင္မႈကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္ရန္အတြက္ နည္းပညာတိုးတက္ေရးကို ပူတင္က တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး နည္းပညာ ေနာက္က်က်န္ေနျခင္းသည္ ႐ုရွားအတြက္ အဓိက ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အဓိက ရန္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ တိုးတက္ရန္ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ႐ုရွားသည္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းသည္ ၇၃ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္တြင္ ၈၀ ေက်ာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ ပူတင္က ရည္မွန္းခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

႐ုရွား၏ ႀကီးမားေသာ နယ္ေျမပိုင္နက္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လမ္းသစ္မ်ား ေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဆတိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟုလည္း ပူတင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားစြန္႔စားလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဖိအားမ်ားကို စံုစမ္းဖယ္ရွားေပးရန္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ပူတင္က တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

Ref: AFP

March 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.