<

ဆီးရီးယားရွိ ဂိုတာတြင္ ယာယီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈရွိေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားက ထြက္ခြာရန္ ျငင္းဆန္ေန

ဆီးရီးယား သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာတြင္ ေရာ့ကတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ေနမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဆီးရီးယားရွိ သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အေရွ႕ဂိုတာေဒသတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးမႈ၌ ေႏွာင့္ေႏွးမႈၾကံဳရမႈအတြက္ သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေမာ္စကိုတို႔က အျပန္အလွန္ အျပစ္တင္ေနၾကခ်ိန္တြင္ ယင္းေဒသမွ အရပ္သားမ်ား ေဘးကင္းစြာ ထြက္ခြာႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ုရွားက ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ ထြက္ခြာရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဂိုတာတြင္ အစိုးရ၏ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၀ ရက္အတြင္း အရပ္သား ၆၀၀ နီးပါး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ ငါးနာရီၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ အစီအစဥ္ကို ေမာ္စကိုက ေၾကညာခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဦးေရ ၄၀၀,၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ၾကံဳေနရေသာ အေရွ႕ဂိုတာမွ ေဒသခံတစ္ဦးကမွ် အစိုးရက ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားဆီသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္ ေႏွာင္းပိုင္းအထိ လာေရာက္ျခင္းမရွိေသးေပ။

ေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္သြားလိုသူ အားလံုးအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စႀကၤံမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားေသာ္လည္း ဒုတိယေျမာက္ေန႔အထိ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည့္ ဘတ္စ္ကားမ်ားရွိရာသုိ႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အရပ္သားမ်ားအား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည့္ ၀ါဖီဒီးစစ္ ေဆးေရးဂိတ္၌ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္ဘက္တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂိုတာတြင္ ေန႔စဥ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က တိုက္တြန္းခဲ့သည့္ ဆီးရီးယားအစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ႐ုရွားက အရပ္သားမ်ားေဘးကင္းစြာ ထြက္ခြာႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေတာင္းဆိုမႈသည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက မဲခြဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အျပည့္အ၀ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုမူ မျပည့္မီေသာ္လည္း ယင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကမူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား အခိုက္အတန္႔ ရပ္ဆုိင္းမႈအတြက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

႐ုရွား၏ ေန႔စဥ္ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိထားေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ရက္ ၃၀ ၾကာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို သက္ဆုိင္သည့္ဘက္အားလံုးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီေပးေရးပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားသည့္ ထရပ္ကား ၄၀ ခန္႔သည္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကာလအတြင္း သေဘာတူညီခ်က္သည္ သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ မတိုင္မီႏွင့္ အၿပီးတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ကိုးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ပထမဆံုး ငါးနာရီၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေက်ာ္လြန္သြားခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ယင္းအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေရွ႕ဂိုတာရွိ အစၥလာမၼစ္ႏွင့္ ဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ စႀကၤံမ်ားကို ဗံုးၾကဲမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ၿပီး လူသားဒုိင္းမ်ားျဖင့္ အသံုးခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနကာ ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္ျပားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစိုးရက စြပ္စြဲခဲ့သည္။

Ref: AFP

March 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.