<

လစာျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားက အလုပ္မလုပ္ဘဲေန၍ သပိတ္ေမွာက္ရန္ စီစဥ္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဆီးရီးယား၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မဲခြဲေနၾကစဥ္ (Photo: AP)

မမွ်တေသာ လစာျဖတ္ေတာက္မႈaၾကာင့္ ဂ်ီနီဗာရိွ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေန႔၀က္ အလုပ္မလုပ္ဘဲေန၍ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တုိ႔သည္ ယင္းမတုိင္မီက အျခားပံုစံျဖင့္ ဆန္႔က်င္မႈအခ်ဳိ႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ္လည္း မထိေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ တုိ႔သည္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ သမဂၢ အဖဲြ႕အစည္း ဥကၠ႒ အီယန္ရစ္ခ်က္စ္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္၌ ေန႔၀က္သပိတ္ ေမွာက္မႈတြင္ ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္း ၉၅၀၀ ခန္႔အနက္ မည္မွ်ပါ၀င္မည္ သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ သက္ေရာက္ႏိုင္မည္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေၾကာင္း၊ ဘတ္စ္ကားကုမၸဏီတစ္ခုက ၎၏ ဘတ္စ္ကားမ်ားအား  ေျပးဆဲြမႈရပ္ဆိုင္းလုိက္သည့္ ပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လစာ ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ လစာျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆႏၵျပမည့္ အစီအစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဇြန္မတုိင္မီ လစာကို ငါးရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးထားေၾကာင္း ရစ္ခ်က္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ီနီဗာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး အဖဲြ႕မ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ေနက် အဓိကအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ ကမၻာတစ္၀န္းမွ အစုိးရအဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔က တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားက ေန႔၀က္ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အဖဲြ႕အစည္းႀကီး၏ လည္ပတ္မႈမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေစပါက ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္မႈေျမာက္သည္ဟု စဥ္းစားခံရမည္ကို သတိရေစလိုေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢ၏ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ အလက္ဇႏၵာရာဗယ္လုစီက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လစာေလွ်ာ့မႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္မသက္မသာျဖစ္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခြင့္တုိ႔ကိုမူ ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢက အသိအမွတ္ျပဳ၊ ေလးစားေၾကာင္း ၎က အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ကုလသမဂၢ၏အသံုးစရိတ္မ်ားအား အလြန္အမင္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီအမ်ားအျပား၏ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကမၻာတြင္ လစာအျမင့္ဆံုးရရွိသည့္ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ ယူဆခံထားရၿပီး ၎တုိ႔သည္ ငွားရမ္းေနထုိင္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ကေလးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အပါအ၀င္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ဳိးစံုကိုလည္း ရရွိခံစားေနရသည္။

February 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.