<

စီစီအႏိုင္ရရန္ ေသခ်ာသည့္ အီဂ်စ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား စတင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ကိုင္႐ိုရွိ စစ္တပ္အကယ္ဒမီေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အီဂ်စ္သမၼတစီစီအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အီဂ်စ္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသာပါသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ မရွိသည့္အတြက္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အီဂ်စ္သမၼတ အဗၺဒူ ဖာတာအယ္စီစီသာ ျပန္လည္အႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ စီစီသည္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ၌ လစ္ဘရယ္ Ghad ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ မူဆာမူစတာဖာမူဆာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အျခားသူမ်ားမွာမူ မတ္ ၂၆-၂၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖမ္းခံရသည့္သူက အဖမ္းခံရ၊ ႏုတ္ထြက္သူက ႏုတ္ထြက္ႏွင့္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီလကမူ အတိုက္အခံ ပါတီရွစ္ခုပါ၀င္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ လူသိမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀ ေက်ာ္တို႔က လာမည့္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲသည္ လုပ္ပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္သျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကသည္။

မူဆာမွာမူ ျပည္သူမ်ားၾကား၌ လူသိနည္းၿပီး သမၼတစီစီကို ယခင္က ေထာက္ခံခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္ အမ်ဳိးသားေရြးေကာက္ပြဲ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က မီဒီယာမ်ားကို ဘက္လိုက္မႈမရွိရန္ တိုက္တြန္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္လည္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

ျပည္သူမ်ားကို မဲထည့္ရန္ တိုက္တြန္းေရးအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံထဲ၌ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း စည္း႐ံုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က ႐ုပ္သံလိုင္းမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည့္ စီစီ၏မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မိုဟာမက္ဘာဟာ အဘူရွိတ္ကာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုစည္း႐ံုးသူမ်ားသည္ စက္႐ံုမ်ား၊ စိုက္ခင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးပံုမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ရွင္းျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွိတ္ကာက ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ သမၼတစီစီ၏ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းႏွင့္ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မီဒီယာမ်ား၌ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

စီစီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတျဖစ္မလာမီက ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ပထမဆံုး အီဂ်စ္သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ စစ္တပ္အား ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ မိုဟာမက္ေမာ္စီမွာ အစၥလာမၼစ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အစၥလာမၼစ္မ်ား၊ လစ္ဘရယ္အတိုက္အခံမ်ား အားလံုးကို ႏွိမ္နင္းကာ ၎တို႔ထဲမွ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ေထာင္ထဲသို႔ပို႔ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္၌ က်င္းပသည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စီစီသည္ အႀကီးအက်ယ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ စီစီသည္ ၎၏ ပထမဆံုး သမၼတ သက္တမ္းေလးႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားအားလံုးကို ၿငိမ္သက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖမ္းဆီးခဲ့ရေသာ အဓိကက်သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာခံထားရသည့္ မြတ္စလင္ ဘုရားသားဟုဒ္မွ ထိပ္တန္းအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သူ အဗၺဒူမိုနီယန္ဖိုတာ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဆာမီအာနန္တို႔ ပါ၀င္သည္။ အာနန္မွာမူ စာရင္းရွိသည့္ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္ေနစဥ္ တရားမ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္သည္ဟုဆိုၿပီး စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာနန္သည္ စီစီအတြက္ အခိုင္မာဆံုး ၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္မည္သူဟု ႐ႈျမင္ခံထားခဲ့ရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ ေဆာ္ၾသသူမ်ားထဲ၌ ပါ၀င္သည့္ အဘူဖိုတာမွာလည္း အၾကမ္းဖက္သမား စာရင္းသြင္းခံရကာ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစမည့္ သတင္းအမွားမ်ား လႊင့္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။

Ref :AFP

February 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.