<

မတည္ၿငိမ္ေသာ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က အၿပိဳင္အဆုိင္ ႀကိဳးပမ္းေန

ဘဲလ္ဂရိတ္အနီး ဘာတာဂ်နီကာစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ ရပ္ထားေသာ ဆားဘီးယားစစ္တပ္၏ MIG-29 တုိက္ေလယာဥ္ကို ၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ က ႐ိုက္ကူးထားသည့္ဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

အေရွ႕ေတာင္ဥေရာပတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရရွိႏုိင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ ႐ုရွားသည္ ၿငိမ္သက္မႈမရွိသည့္ ယင္းေဒသ၌ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ ေျခကုပ္တစ္ခုထူေထာင္ရန္ ဆားဘီးယားကို အသံုးခ်ေနသည္။ ဥေရာပသမဂၢကလည္း ျပန္လည္တန္ျပန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ အေရွ႕ဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ယန္းကေလာ္ဒီယန္ကာက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံခုနစ္ႏုိင္ငံသို႔ ခရီးစဥ္ စတင္မည္ျဖစ္သည္။

ေဘာ္လ္ကန္ေဒသ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ အယ္ေဘးနီးယား၊ ေဘာ့စနီးယား၊ မက္ဆီဒိုးနီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ုိး၊ ကိုဆုိဗိုႏွင့္ ဆားဘီးယားတုိ႔ကို ေနတုိးႏွင့္ မပူးေပါင္းေစရန္ ႐ုရွားက အဓိက လိုလားေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ဥေရာပသမဂၢထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း ႐ုရွားက ဟန္႔တားေနသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ကဲြခဲ့ၾကေသာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသည့္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အဖဲြ႕၀င္အျဖစ္ လက္ခံရန္ အလားအလာကို ဥေရာပသမဂၢက မက္လံုးအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေရွ႕ဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ ဆားဘီးယားႏွင့္ မြန္တီနီဂ႐ိုးတုိ႔အား အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာေစရန္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေစကာ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ယာယီအားျဖင့္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား ထပ္မံ၍ လက္ခံႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဆလာဗစ္ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ အေရွ႕ေအာ္သိုေဒါ့ခရစ္ယာန္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆားဘီးယားသည္ ဥေရာပတြင္ ေမာ္စကို၏ အေနာက္တုိင္းဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အဓိကပစ္မွတ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢက ဆားဘီးယားအား ၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမူ၀ါဒမ်ားအတုိင္း ပူးေပါင္းရန္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈသည္ ၎၏အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္လာေစရန္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ေရာ့ဗ္က ႐ႈျမင္ခဲ့ၿပီး စစ္ဒဏ္ခံစားခဲ့ရေသာ ယူကရိန္းအား ဥေရာပႏွင့္႐ုရွားတုိ႔ အနက္ တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည့္ တူညီေသာအမွား ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသတြင္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားအား တစ္ႏိုင္ငံၿပီးတစ္ႏုိင္ငံ ဆံုး႐ံႈးေနရခ်ိန္တြင္ စိုးရိမ္မႈ ပိုမိုႀကီးထြားလာေနေၾကာင္း ဆားဘီးယား ႏိုင္ငံေရးသုေတသီ ေဘာ့္စကိုဂ်က္ဆစ္က ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

“အဲဒီမွာရွိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားေတြကို မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ ႐ုရွားက ဘယ္အေျခအေနအထိ လႈပ္ရွားဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနလဲဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ယူကရိန္းမွာ သူတို႔လုပ္ခဲ့တာမ်ဳိးကေန အကဲျဖတ္ရရင္ သူတုိ႔က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအထိ လုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတာ့ရွိတယ္” ဟု ယူကရိန္း၏ ခ႐ိုင္းမီးယားအား ႐ုရွားကသိမ္းယူခဲ့မႈႏွင့္ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ႐ုရွားလိုလားသည့္ သူပုန္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ခဲ့မႈတုိ႔ကို ရည္ညႊန္း၍ ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ေနတုိး၏ အေရွ႕ဘက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အေနအထား မေကာင္းမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္းလည္း လက္ေရာ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မြန္တီနီဂ႐ိုးသည္ ေမာ္စကို၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေနမႈၾကားမွ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ေနတိုးအဖဲြ႕ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ဘက္မလိုက္ အေနအထားအား ထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့မႈအတြက္ လက္ေရာ့ဗ္က ဘဲလ္ဂရိတ္အား ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနသည္ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပတုိက္တြင္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေစရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားအနက္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ၎တုိ႔က လက္ခံေၾကာင္း လက္ေရာ့ဗ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ အိမ္နီးခ်င္းေဘာ့ စနီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုးႏွင့္ မက္ဆီဒိုးနီးယားတုိ႔တြင္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ၎၏မဟာမိတ္ ဆားဘီးယားအား စစ္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ တင့္ကားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေဘာ္လ္ကန္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တင္းမာမႈ ျမင့္တက္ေစရန္ ဆြေပးေနေၾကာင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈ ျမင့္တက္ေနသည္။

ယူဂိုဆလားဗီးယားအား ၿပိဳကဲြေစမႈႏွင့္အတူ ေဘာ္လ္ကန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပဲြမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ ဥေရာပ၏ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ရင့္က်က္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ေစခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ကဲြျပားမႈ အခ်ဳိ႕သည္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဥေရာပသမဂၢက သတိထားေနသည္။

ေဘာ္လ္ကန္ေဒသရွိ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ဘူေဂးရီးယားႏွင့္ ႐ိုေမးနီးယားတုိ႔သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ႏွင့္ ခ႐ိုေအးရွားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။

“အေနာက္ေဘာ္လ္ကန္မွာ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ လံုျခံဳေရးနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပါပဲ” ဟု ယန္ကာက ခရီးစဥ္မတုိင္မီ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယန္ကာသည္ ေဘာ္လ္ကန္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ မက္ဆီဒိုးနီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ စတင္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္ ၁ ရက္တြင္ ဘူေဂးရီးယား၌ က်င္းပမည့္ ဥေရာပသမဂၢထိပ္သီးသို႔ တက္ေရာက္၍ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: AFP

February 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.