အိႏၵိယ မုတ္သံုရာသီ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရ ၇၆ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာ

ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္က ေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ဘုိဂါဗုိျမစ္ေပၚရွိ ပ်က္စီးခဲ့သည့္တံတားအားျပဳျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ား (Photo: AFP)

အိႏၵိယႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ျပင္းထန္သည့္ မုတ္သံုရာသီ ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ၇၆ ဦးထက္မနည္းအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုးရြားဆံုးထိခိုက္ခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က လူရွစ္ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မုတ္သံုမိုးသည္ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ဂူဂ်ရတ္တြင္ သည္းသည္းထန္ထန္ ဆက္လက္ရြာသြန္းေနစဥ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေသဆံုးသူ ၁၁ ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာရြန္ခ်ာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ အာသံျပည္နယ္တို႔သည္ အထိနာဆံုးျဖစ္ၾကၿပီး ၾသရိသႏွင့္ ဘီဟာျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ထိခိုက္မႈရွိသည္။ ေတာင္တန္းေဒသျဖစ္သည့္ အာသံျပည္နယ္တြင္ ေသဆံုးသူ ၆၀ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီစတင္ေသာ ဧၿပီလကတည္းက ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ မိုးမ်ားစဲေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကျမစ္ႀကီးငါးစင္းမွာ စိုးရိမ္ေရအမွတ္တြင္ ရွိေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံရသည့္ ျပည္နယ္ငါးခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ရထား၊ ကားလမ္းမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ အာရြန္ခ်ာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္တြင္မူ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ မစဲဘဲရြာသည့္ မိုးေၾကာင့္ ယင္းျပည္နယ္ထဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရႀကီးေျမၿပိဳမႈတို႔ကို ခံစားေနၾကရသည္။                          

Writer: 
Ref: AFP