အေမရိကန္ ပံ့ပိုးထားေသာအဖြဲ႕က ဆီးရီးယားရိွ ရာကာၿမိဳ႕ထဲမွ နယ္ေျမေနာက္တစ္ခုကို ဂ်ီဟတ္တို႔လက္ထဲမွ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ရာကာအေနာက္ဘက္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဆီးရီးယားျပည္သူမ်ား (Photo: AFP)

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ IS တို႔ေျခကုပ္ယူရာ ရာကာၿမိဳ႕ထဲမွ နယ္ေျမေနာက္တစ္ခုကို ထပ္မံသိမ္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေပးထားသည့္ အင္အားစုက ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
    
ကာ့ဒ္ႏွင့္ အာရပ္တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဆီးရီးယား ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု (SDF) သည္ ဂ်ီဟတ္တို႔ ေျခကုပ္ယူရာ ရာကာၿမိဳ႕ကို ျပန္သိမ္းႏိုင္ရန္ ယမန္ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇြန္လက ၿမိဳ႕ထဲကိုစတင္ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
    
“အယ္ယာမက္ရပ္ကြက္ဟာ မေန႔ကပဲ လြတ္ေျမာက္သြားပါၿပီ” ဟုရာကာစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ SDF မွေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး ဂ်ီဟန္ရွိတ္အာမက္ကဆိုသည္။ အယ္ယာမက္သည္ ရာကာၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ဆင္ေျခဖံုးေဒသတြင္ရွိေသာ နယ္ေျမႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ “စစ္ဆင္ေရးေတြကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္းထန္တဲ့တိုက္ပြဲေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဟာ ခိုင္မာတဲ့ေျခလွမ္းေတြကို ပံုမွန္လွမ္းေနတာပါ။ အျမန္ႏႈန္းက အေရးႀကီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္သားေတြ လြတ္ေျမာက္ၿပီး IS ေတြကိုေခ်မႈန္းဖို႔က အေရးႀကီးတာပါ” ဟု အာမက္ကဆိုသည္။
    
ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ SDF သည္ အယ္ယာမက္ထဲသို႔ ခ်ီတက္လာႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း နယ္ေျမတစ္ခုလံုးကို အျပည့္အ၀မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးဘဲ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနဆဲဟု သိရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၄၈ နာရီအတြင္းက ရာကာၿမိဳ႕ထဲရွိ IS တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲတြင္ ေနထိုင္သည့္အရပ္သား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ SDF တို႔လက္ထဲသို႔ ေရာက္သြားၿပီျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
    
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ SDF တို႔သည္ ၿမိဳ႕၏ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္အထိ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ထားၿပီျဖစ္သည္။
    
SDF သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလက ရာကာစစ္ဆင္ေရးကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရာကာၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဇြန္လက ၿမိဳ႕ထဲသို႔၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ SDF တို႔၏ စစ္ဆင္ေရးကို အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က အားေကာင္းေသာ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးေနခဲ့သည္။
    
႐ုရွားေလတပ္က ပစ္ကူမႈကိုရရိွထားေသာ ဆီးရီးယားအစိုးရစစ္တပ္ကလည္း ရာကာရိွ ေရနံတြင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္သိမ္းပိုက္ေနသည္။ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္က ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားသံုးဦးပင္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။
    
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတ္လက စတင္ခဲ့သည့္ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡအတြင္း လူေပါင္း ၃၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။

Writer: 
Ref: AFP