အိႏၵိယတြင္ ဇာတ္နိမ့္တစ္ဦးအား သမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အမတ္မ်ားကမဲေပး

ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္က နယူးေဒလီရွိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ သမၼတသစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ မဲေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရေသာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီ (Photo: AFP)

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမုိဒီ၏ အာဏာဆုပ္ကုိင္မႈအား ပုိမုိအားေကာင္းေစမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟု ႐ႈျမင္ခံထားရသည့္ အိႏၵိယသမၼတသစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ မဲေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သမုိင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲဟု မုိဒီက ခုိင္းႏႈိင္းထားသည့္ ယင္းေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ဥပေဒျပဳအမတ္ ၄၉၀၀ ခန္႔က အေဆာင္အေယာင္ရာထူးမွ်သာျဖစ္ေသာ သမၼတကုိေရြးခ်ယ္ရန္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

မုိဒီ၏ အာဏာရပါတီျဖစ္ေသာ လက္ယာယိမ္း ဘာရာသီယာဂ်နသာပါတီ (BJP) ကဇာတ္အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ေသာ Dalit ထဲမွေရွ႕ေနေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ အသက္ ၇၁ ႏွစ္ရွိ ရမ္နက္ကုိဗင္းအား သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္ပါတီက ဦးေဆာင္ေသာ အဓိကအတုိက္အခံပါတီက Dalit တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေသာ ေမးရာကူးမားအား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ယင္းမဲခြဲမႈရလဒ္အား ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ BJP သည္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ Electoral College အေရအတြက္ အလုံအေလာက္ရွိသည့္အတြက္ ကုိဗင္းသည္ သမၼတသစ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ အမတ္မ်ားသည္မဲေပးမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

အိႏၵိယတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရယူထားသည္။ သမၼတသည္ ပါလီမန္မွေပးပုိ႔လာေသာ ဥပေဒၾကမ္းအခ်ဳိ႕အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေပးပုိ႔ႏုိင္ၿပီး အစုိးရဖြဲ႕စည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားႏုိင္သည္။

အိႏၵိယလူဦးေရ၏ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအနက္ Dalit မ်ားသည္ သန္း ၂၀၀ ၀န္းက်င္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံထဲ၌ အဆင္းရဲဆုံး လူတန္းစားမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္ၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္ျပင္ပတြင္ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည္။ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေပးမႈရွိေသာ္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ထူေျပာေနၿပီး Dalit မ်ားသည္ ပညာေရးႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးမ်ားရရွိႏုိင္မႈတြင္ အျမဲတမ္းလုိလုိ ျငင္းဆန္ခံခဲ့ရသည္။

မဲေပးသည့္ေန႔တြင္ Dalit အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အထက္တန္းလႊာတုိက္ခုိက္သူမ်ား၏ ေသသည္အထိ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ရာ ဇာတ္အနိမ့္ဆုံးမ်ား၏ အတိဒုကၡကုိ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့သည္။ ကုိဗင္းသည္ BJP ေနာက္ကြယ္တြင္ပါ၀င္ေသာ သေဘာတရားေရးရာျဖစ္သည့္ အစြန္းေရာက္လက္ယာယိမ္း Rashtriya Swayamsevak Sangh ႏွင့္လက္တြဲမႈရွိခဲ့သည္ဆုိကာ ၎အားေရြးခ်ယ္မႈကုိ မုိဒီ၏ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဘာဘူဂ်က္ဂ်ီဗန္ရမ္၏သမီးျဖစ္သူ အတုိက္အခံသမၼတ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ကူးမားသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ မ၀င္ေရာက္မီ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ၏ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီး ပါလီမန္ဥကၠ႒ ျဖစ္ခဲ့သည္။                        

Writer: 
Ref: AFP