ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ရွားရွားပါးပါး ကမ္းလွမ္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ပါဂ်ဴရွိစစ္မဲ့ဇုန္ထဲတြင္ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာအနီး ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္သားတစ္ဦး (Photo: AP)

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ပထမဆံုး တိုက္ခ်င္းပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ကို စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမင့္တက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရွားရွားပါးပါး စစ္ေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ကကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမၼတ မြန္းေဂ်အင္း တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ကလည္း ၁၉၅၀-၅၃ ခုႏွစ္ ကိုရီးယားစစ္ပြဲအတြင္းက ကြဲကြာခဲ့ၾကသည့္ မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ဆံုစည္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုလုပ္ရန္လည္း အဆိုျပဳထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္ရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရြာပန္မန္ဂြၽန္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္၌ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ကလည္း အဆိုပါေနရာမွာပင္ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္၌ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားၾကသည္။

အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျဖစ္ပါက ယင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း တရား၀င္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္သမၼတ ပက္ကြမ္ဟီးကမူ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မဖ်က္သိမ္းသေရြ႕ ထိေရာက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ ျငင္းဆန္ေနခဲ့သည္။

“နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစတဲ့ ရန္လိုတဲ့အျပဳအမူမ်ားအားလံုးကို ရပ္တန္႔ေစဖို႔အတြက္ အခုလုိမ်ဳိးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ဖို႔ အဆိုျပဳလိုက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တံု႔ျပန္မႈျပန္ရရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး မိသားစုမ်ားျပန္လည္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ေအာက္တိုဘာလအေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသာ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာပါက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

“ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုလားတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ရင္းနဲ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို တံု႔ျပန္သင့္ပါတယ္” ဟု ေတာင္ကိုရီးယား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ၀န္ႀကီးခ်ဳိေျမာင္ဂြၽန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ပ်က္သုဥ္းေရး (သို႔မဟုတ္) ေျမာက္ကိုရီးယားကို သိမ္းသြင္းၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ခ်ဳိက အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျဖတ္ေတာက္ထားေသာ စစ္ဘက္အေရးေပၚဖုန္းလိုင္းအပါအ၀င္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရန္လည္း ခ်ဳိက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေမလက အာဏာရလာသည့္ မြန္းသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးရန္ ယခုကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသည္ ၁၀ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမင့္တက္လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ရွားရွားပါးပါးအခြင့္အေရး ျဖစ္လာမည္ဟု ဆီေဂ်ာင္အင္စတီက်ဴ႕မွ ေလ့လာသူ ေခ်ာင္ေဆာင္ခ်န္ကဆိုသည္။ “ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္နက္စီမံကိန္းေတြကို လက္မေလွ်ာ႔ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ ဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ အနည္းဆံုးေတာ့ လက္ရွိျပႆနာေတြကို အရွိန္ေလ်ာ့ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။                    

Writer: 
Ref: AFP