မာဒူ႐ိုႏွင့္ သူ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအစီအစဥ္ကို ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူ ခုနစ္သန္းေက်ာ္က ကန္႔ကြက္မဲေပး

ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပါလီမန္ဥကၠ႒ ဂ်ဴလီယိုေဘာ္ရဂဲ (လယ္) က ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲအၿပီး၌ စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံမ်ားက ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္လံုးကြၽတ္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဗင္နီဇြဲလားျပည္သူ ခုနစ္သန္းေက်ာ္က မာဒူ႐ိုႏွင့္ သူ၏ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရး အစီအစဥ္ကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္တြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ယင္းေအာင္ျမင္မႈအား အသံုးျပဳလ်က္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေလးလနီးပါးၾကာျဖစ္ပြားၿပီးခ်ိန္၌ အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
    
ၿမိဳ႕ေတာ္ကာရာကက္ရိွ အလုပ္သမားရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ကာတီယာတြင္ မဲေပးရန္တန္းစီေနသည့္လူမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေပၚမွ ေသနတ္သမားမ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး အျခားသံုးဦးဒဏ္ရာရရိွခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
    
မာဒူ႐ိုကိုဆန္႔က်င္သည့္ သေကၤတဆန္ေသာ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးႏုိင္ဖြယ္ရိွသည့္ လူေပါင္း ၁၉ သန္းအနက္ ၁၀ ဒသမ ၅ သန္း၏ ဆႏၵမဲမ်ားကိုရရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ၇ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔သာရရိွေသးေၾကာင္း မဲမ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပြဲကို ႀကီးၾကပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
“ဗင္နီဇြဲလားအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို ရွင္းလင္းတဲ့မက္ေဆ့ခ်္ေပးလိုက္တာပါပဲ” ဟု ဗင္နီဇြဲလားဗဟိုတကၠသိုလ္အဓိပတိ စီဆယ္လီယာဂါစီယာအာ႐ိုခ်ာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူကျပည္တြင္း၌ ဆႏၵမဲ ၆,၄၉၂,၃၈၁ ႏွင့္ ျပည္ပမွ ၆၉၃,၇၈၉ ရရိွခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။
    
ဂါစီယာက ေနာက္ဆံုးရလဒ္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်ဴးဘားလို မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ခြင့္မရိွတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ မျဖစ္ခ်င္ပါဘူး” ဟုအတိုက္အခံမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပါလီမန္ေခါင္းေဆာင္ ဂ်ဴလီယိုေဘာ္ရဂဲက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
“ဒီကေန႔မွာ ဗင္နီဇြဲလားက ဂုဏ္သိကၡာရိွတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ဖို႔၊ အနာဂတ္မရိွဘူးဆိုၿပီး လူေတြအျပင္ထြက္သြားစရာမလိုတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ Yes လို႔ေျပာလိုက္ပါၿပီ။ ျပည္သူေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေပးလိုက္တဲ့ မန္းဒိတ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။
    
မဲေပးသည့္ေန႔၌ အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးေသဆံုးမႈသည္ ဗင္နီဇြဲလားလမ္းမ်ားေပၚ၌ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအံုၾကြမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ေလးလၾကာအတြင္း ေသဆံုးသူအေရအတြက္ကို ၉၆ ဦးအထိရိွသြားေစခဲ့သည္။
    
အတိုက္အခံမ်ားက ယင္းတိုက္ခိုက္မႈအတြက္ အစိုးရကေမြးထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေပၚ အျပစ္တင္ခဲ့သည္။
    
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေရးဆြဲမည့္ Constituent Assembly ဟုေခၚေသာ အရပ္သား ၅၄၅ ဦးအားေရြးခ်ယ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္၌က်င္းပရန္ မာဒူ႐ို၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆႏၵမဲေပးသူမ်ားအတြက္ အဓိကေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
    
အစိုးရက တရားမ၀င္ဟုသတ္မွတ္ထားေသာ အတိုက္အခံတို႔၏ ဆႏၵမဲေပးပြဲကို သိကၡာခ်ရန္အတြက္ အစိုးရကေဖာ္ျပပါကိစၥအတြက္ အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္၌ပင္ က်င္းပခဲ့သည္။              

Writer: 
Ref: AFP