<

အီးယူက ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္

၂၀၁၇ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အူခီယာခ႐ုိင္ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္း၌ ဒုကၡသည္မ်ား လမ္းေလွ်ာက္သြားစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သည္ ၎တို႔ အဖြဲ႕၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒအႀကီးအကဲအား  လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အမည္စာရင္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ တရား၀င္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ စတင္ျပင္ဆင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံတမန္ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္မႈမ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ျခင္းသည္ ယခုအထိ အီးယူ၏ အျပင္းထန္ဆုံးအေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါတို႔၏ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို ပူးေပါင္းသြားဖြယ္ရွိေနသည္။

“စနစ္တက် လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ရဲ႕ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕၀င္ေတြအေပၚ ၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ အေရးယူမႈေတြ ခ်မွတ္ေရး အဆိုျပဳဖို႔ ဖက္ဒါရီကာမိုဂါရီနီကို  ၀န္ႀကီးေတြက ေတာင္းဆိုသြားမွာပါ” ဟု သံတမန္တစ္ဦးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အီးယူ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ရည္ညြန္းလ်က္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးယူ၏ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားသည္ တည္ဆဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အီးယူ၏ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကာလ လက္နက္တင္သြင္းမႈ ပိတ္ပင္ထားမႈအား ပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္မည့္နည္း လမ္းမ်ားကို သုံးသပ္သြားရန္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ မိုဂါရီနီႏွင့္ အီးယူ၏ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဌာနျဖစ္သည့္ EEAS တို႔အား ေတာင္းဆိုသြားမည္လည္းျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ အီးယူႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံမႈတစ္ရပ္တြင္  ထုတ္ျပန္ဖြယ္ရွိသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ အက္ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ ဒီဇင္ ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို လႊတ္ေပးရန္အတြက္လည္း အီးယူက ထပ္ေလာင္း ေတာင္းဆိုသြားဖြယ္ရွိသည္။

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ယခုအထိ ေဆြးေႏြးရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္ဟု  စြပ္စြဲခံထားရေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္စိုး ကို ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးယူသည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈခ်မွတ္ရန္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။

ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစားသည့္  အီးယူ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ဗီတိုအာဏာ ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တို႔က ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ ေနၿပီဟု ယခုလအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ခံရမႈအား ထင္ဟပ္ျပေနသည္။

ကုလသမဂၢအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးကို လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၅၅,၀၀၀ သည္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးလ်က္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌ ခိုလႈံေနေၾကာင္း သိရသည္။ ၎အျပင္ ဇူလုိင္လတြင္ ျပဳလုပ္မည့္  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီ အတုိက္အခံမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈအတြက္ အီးယူက ကေမၻာဒီးယားကို ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ဦးစားေပးမႈ  ျပန္႐ုပ္သိမ္းျခင္း အပါအ၀င္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း  သိရသည္။

February 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.