<

အျငင္းပြား ကင္ညာ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈအတြင္း လူသံုးဦး ထပ္မံေသဆံုး


ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ႏုိင္႐ိုဘီရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ မတ္သာရီတြင္ အတုိက္အခံမ်ားအား ေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပသူမ်ားထံ ခ်ီတက္ေနသည့္ ကင္ညာ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo: AFP)

ကင္ညာလက္ရွိ သမၼတအူဟူ႐ူကင္ညက္တာ ထပ္မံေရြးေကာက္ခံရမႈအတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း ကေလးတစ္ဦး အပါအ၀င္ လူသံုးဦးသည္ ေသနတ္ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ေသာ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႐ိြဳင္လာအိုဒင္ဂါက ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႀကီးမားေသာ မဲမသမာမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အခုိင္အမာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ယင္းေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္အား အတုိက္အခံမ်ား အင္အားေကာင္းသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏိုင္႐ိုဘီရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မတ္သာရီတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေလးထပ္အေဆာက္အအံု လသာေဆာင္မွေန၍ ၾကည့္႐ႈေနသည့္ အသက္ကိုးႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ဦးသည္ ေနာက္ေက်ာတြင္ ေသနတ္က်ည္ဆန္ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ၎၏မိသားစုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအင္အားသံုး တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ ၁၁၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးၿပီး လူ ၆၀၀၀၀၀ ခန္႔ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေသာ လူမ်ဳိးေရးအစဲြျပဳသည့္ ႏွစ္လၾကာ အင္အားသံုးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္အမွတ္ရေစခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္မ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီးခ်က္ခ်င္း အိုဒင္ဂါ၏ ေျခကုပ္ယူရာေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ကီဆူမူေကာင္တီႏွင့္ ႏိုင္႐ိုဘီရွိ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသနတ္သံမ်ား ၾကားခဲ့ရကာ လမ္းေပၚတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ လူတစ္ဦးသည္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အျခားေလးဦးအား ေဆး႐ံုတင္ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း ကီဆူမူေကာင္တီ၏ေဒသဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဌာနအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာအိုေဂ်၀မ္လူစီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ဆိုင္ယာယာၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈတစ္ခုအတြင္း လူတစ္ဦးပစ္သတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အမည္မေဖာ္ေသာရဲတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မတ္သာရီတြင္ လူ ၁၉ ဦးဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖဲြ႕ (MSF) က Twitter တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သမၼတရာထူးအတြက္ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ ၀ါရင့္အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား အိုဒင္ဂါသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ၎၏ေအာင္ပဲြသည္ ခုိးယူခံခဲ့ရသည္ဟု ယံုၾကည္ရေၾကာင္း အိုဒင္ဂါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံေရးသည္ လူမ်ဳိးစုကိုလိုက္၍ သေဘာထားနက္႐ိႈင္းစြာ ကဲြလဲြေနခဲ့ၿပီး ႏုိင္သူအကုန္ယူသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္ကလည္း ကာလရွည္ၾကာ လူမ်ဳိးစုဆိုင္ရာ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

Ref: AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.