ေသဆံုးသူ ၆၂ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပၚတူဂီတြင္ ေတာမီး ဆက္လက္ေလာင္ကြၽမ္းေနဆဲ

ဇြန္ ၁၈ ရက္က မီဂါဖန္ေဒးရာရြာအနီး ေတာမီးေလာင္မႈကုိ ၾကည့္႐ႈေနၾကသူမ်ား (Photo: AFP)

ေပၚတူဂီႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းတြင္ ဇြန္ ၁၈ ရက္ကတည္းက စတင္ေလာင္ကြၽမ္းေနခဲ့သည့္ ေတာမီးႀကီးကို ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္ မီးသတ္သမား ၁၀၀၀ ေက်ာ္က ဇြန္ ၁၉ ရက္၌ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။
    
လူေပါင္း ၆၂ ဦးထက္မနည္းကို ေသေစခဲ့ေသာ ထိုေတာမီးသည္ ေပၚတူဂီ၏မၾကာေသးမီ သမိုင္းကာလအတြင္း လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပားမွာ ၎တို႔၏ကားထဲ၌ ပိတ္မိေနစဥ္ မီးေလာင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
    
“ေတာမီးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘယ္တုန္းကမွ မၾကံဳဖူးတဲ့ျဖစ္ရပ္ဆိုးတစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု သိသိသာသာ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယိုကိုစတာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ဆိုးအတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္းေန႔သံုးရက္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဇြန္ ၁၈ ရက္က ေၾကညာခဲ့သည္။ Pedrogao Grande ျမဴနီစီပယ္ ေဒသ၀န္းက်င္မွသစ္ေတာထဲတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႀကီး ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
    
ျမင့္တက္ေနေသာ ေပၚတူဂီအပူခ်ိန္သည္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေတာမီးသည္ကပ္လ်က္ရွိေသာ Castelo Branco ႏွင့္ Coimbra ေဒသမ်ားသို႔ပါ ဆက္လက္ပ်ံႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ မီးသတ္သမားမ်ားသည္ ေသဆံုးသူမ်ားကို ရွာေဖြေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေသဆံုးသူဦးေရ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။ မိုးမပါေသာ မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာမီးေလာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရသည့္ သစ္ပင္တစ္ပင္မွ မီးစတင္ေလာက္ကြၽမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Writer: 
Ref: AFP