<

နယ္စပ္မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူ


ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ဖႏြမ္းပင္၌ ဒံုးပစ္စင္ ထရပ္ကားေပၚတြင္ ထိုင္ေနသည့္ အေပါင္းအပါမ်ားကို လက္ျပေနသည့္ ကေမၻာဒီးယားစစ္သားတစ္ဦး (Photo: AFP)

နယ္စပ္ေဒသတစ္ခုအား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးတံု႔ျပန္မႈကို ရင္ဆိုင္ရန္ လာအုိကို ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ရာဇသံေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္က ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ လာအိုသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

လာအိုစစ္သား ၃၀ ခန္႔သည္ လမ္းေဖာက္လုပ္မႈတစ္ခုအား ဟန္႔တားရန္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီေနာက္ပိုင္းကတည္းက ကေမၻာဒီးယားေျမာက္ပိုင္းရွိ Stung Treng ျပည္နယ္တြင္ စခန္းခ်ေနခဲ့ေၾကာင္း ဟြန္ဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေဒသသို႔ ဟြန္ဆန္က တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား စတင္ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ရာဇသံေပးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ယင္းျပႆနာသည္ အရွိန္ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ဟြန္ဆန္သည္ လာအုိၿမိဳ႕ေတာ္ ဗီယန္က်င္း၌ လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္လြန္ဆီဆုိလစ္ႏွင့္ အေရးေပၚေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဟြန္ဆန္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ေသာ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အဆိုပါျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးက ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုတို႔သည္ ကုန္းေျမ ကီလိုမီတာ ၅၄၀ (၃၃၅ မိုင္) ထိစပ္ေနေသာ္လည္း တရား၀င္ နယ္နိမိတ္မသတ္မွတ္ရေသးသျဖင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းနယ္စပ္တြင္ လံုျခံဳေရးခ်ထားရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးမ်ား အထူးသျဖင့္ မက္သာဖီတမင္းႏွင့္ ဘိန္းျဖဴအမ်ားအျပားအား လာအိုမွတစ္ဆင့္ ကေမၻာဒီးယားသို႔ ခုိးသြင္းေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျငင္းပြားနယ္စပ္တြင္ တရား၀င္နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ရန္ နယ္စပ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ညႊန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္မတုိင္မီ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း လာအို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟြန္ဆန္က ယင္းသေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပဲြတစ္ရပ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎၏စစ္သားမ်ားအား ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ဟြန္ဆန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အၿပီး ကေမၻာဒီးယားတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေရာ့ကတ္ေလာင္ခ်ာမ်ား ပါ၀င္ေသာ ယာဥ္တန္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖႏြမ္းပင္အား ျဖတ္သန္း၍ ေျမာက္ဘက္သို႔ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယားသည္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏွင့္လည္း ၎တုိ႔ႏွစ္ႏုိင္ငံထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္အနီး ေရွးေဟာင္းပရ၀ိဟာရဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အဆိုးရြားဆံုးပဋိပကၡအတြင္း လူ ၂၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢထိပ္တန္းခံု႐ံုးက ယင္းနယ္ေျမသည္ ကေမၻာဒီးယားအပိုင္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုင္းတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္။

Ref: AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.