<

ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္ပါက ဆီးရီးယားအား တိုက္ခိုက္မည္ဟု မက္ခရြန္ၿခိမ္းေျခာက္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ဆီးရီးယားသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဆင္ေျခဖံုးတြင္ ဒဏ္ရာရသူတစ္ဦးအား သယ္ေဆာင္သြားေသာ ဆီးရီးယားအရပ္ဘက္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ဆီးရီးယားအစိုးရသည္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ ရပ္သားမ်ားအား တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ထြက္ေပၚလာလွ်င္ ျပင္သစ္က ဆီးရီးယားအား တိုက္ခိုက္သြားမည္ဟု သမၼတအီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။

ယင္းဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ယင္းလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္စီစဥ္ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားအား ျပင္သစ္က တိုက္ခိုက္သြားမည္ဟု မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ယခုအခါ၌ ဆီးရီးယားအစိုးရ၏ ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသထူႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အေထာက္အထားမ်ားရရိွသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၎၏ေျပာစကားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က သတိေပးခဲ့သည္။

အေရးႀကီးဆံုးအရာမွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဂ်ီဟတ္မ်ားအား ႏွိမ္နင္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအစိုးရ ကိုယ္တိုင္သည္လည္း ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡအတြင္း သို႔မဟုတ္ အၿပီး၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားစီရင္မႈ၌ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေဒသတြင္း၌ ဆီးရီးယားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပရန္ မက္ခရြန္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္က ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ဖုန္းေျပာစဥ္ မက္ခရြန္က ဆီးရီးယားတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း အရပ္သားမ်ားအား တိုက္ခိုက္မႈအမ်ားအျပားတြင္ ကလိုရင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား အသံုးျပဳႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္း ညြန္ျပေနသည့္သတင္းမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခုနစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္ပဋိပကၡတြင္ ႐ုရွားသည္ ဆီးရီးယားသမၼတ ဘာရွားအယ္အာဆတ္၏ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားဘက္မွ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ေပးခဲ့ၿပီး ပူတင္သည္ အာဆတ္အား ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအရိွဆံုး ျပည္ပေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခံထားရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမတြင္ ပါရီ၌ ပူတင္အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ မက္ခရြန္က ဆီးရီးယား၌ မည္သည့္ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္မႈမဆို ျပင္သစ္က ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

မည္သူမဆို ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳမႈအား ျပင္သစ္က အလြန္ရွင္းလင္းေသာ သတ္မွတ္စည္းခ်ထားေၾကာင္း၊ ယင္းသတ္မွတ္စည္း ေက်ာ္လြန္မႈအား ျပင္သစ္က ခ်က္ခ်င္းလက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားရိွ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ား၌ ဇန္န၀ါရီအေစာပိုင္းေနာက္ပိုင္း၌ ကလိုရင္းအသံုးျပဳေသာ တိုက္ခိုက္မႈ ေျခာက္ႀကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူဒါဇင္မ်ားစြာ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း ဆီးရီးယားအစိုးရက ဇန္န၀ါရီေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.