<

တန္ဖိုးႀကီး အာမာနီ ေက်ာင္း၀တ္စုံေၾကာင့္ ဂ်ပန္တြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းျဖစ္

Photo : AFP

ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းက ၄င္တို႔၏ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္စုံလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၅၀ နီးပါးရိွေသာ အာမာနီတံဆိပ္တပ္ တူညီေက်ာင္း၀တ္စုံ ၀တ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနမႈသည္ မေက်နပ္သံမ်ား၊ အျပင္းအထန္ ျငင္းခုံမႈမ်ားကို လွ်ံထြက္လာေစခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရိွသြားေစခဲ့သည္။

တိုက်ိဳ၏ မ်က္စိေနာက္စရာေကာင္းေသာ ရပ္ကြက္က တိုင္ေမးအေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းသည္ မိဘမ်ားအတြက္ တစ္စုံလွ်င္ ယန္း ၈၀၀၀၀ (ေဒၚလာ၇၄၀) ၀န္းက်င္ ကုန္က်ေစမည့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္နာ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ဧၿပီလမွစ၍ ၀တ္ဆင္ခိုင္းမည္ဟု ေဒသတြင္း ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ ့တစ္ခုက ေအအက္ဖ္ပီကို အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀တ္စုံသစ္သည္ မ၀ယ္မေနရ အေနအထားမ်ိဳး မဟုတ္ဟု စာသင္ေက်ာင္းက ေျပာၾကားေသာ္လည္း မိဘမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား ၀ိုင္းပယ္ခံရမည္ ဆိုးေသာေၾကာင့္ ၀တ္စုံကို မျဖစ္မေန ၀ယ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေစသည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇိုနာယူနီေဖာင္းသည္ အမွတ္တံဆိပ္ေကာင္း ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္ဟု စာသင္ေက်ာင္း၏ ရွင္းလင္းေျပာဆိုမႈကို လက္မခံေသာ မိဘမ်ားထံမွ တိုင္ၾကားခ်က္ တစ္ေလွႀကီးကို ေဒသတြင္း ပညာေရးဘုတ္အဖဲြ႕က လက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း က်ဳိဒိုသတင္းဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာမာနီ၀တ္စုံသည ္ေက်ာင္းတည္ရိွရာ အထက္တန္းစား ရပ္ကြက္ျဖစ္ေသာ ဂ်င္ဇာႏွင့့္ သက္တမ္း အႏွစ္ ၁၅၀ ရိွေသာေက်ာင္းႏွင့္ လုိက္ဘက္မႈရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူနီေဖာင္းသတင္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စာတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖဲြ ့က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေပၚ အနည္းငယ္မွ်သာ လႊမ္းမိုးမႈရိွခဲ့သည္။

ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ မတူေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္သည့္ ျပည္သူပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းႀကီးလြန္းေသာ ေက်ာင္း၀တ္စုံ ၀တ္ခိုင္ျခင္းအား အတိုက္အခံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မာနာဘူတီရာဒါက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တစ္ရပ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

February 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.