<

တ႐ုတ္တြင္ လမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ လူ ရွစ္ဦး ေသဆံုး

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ  ေျမေအာက္ဘူတာ႐ံုေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္ ေရယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ခုၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ လူရွစ္ဦး  ေသဆံုးၿပီး သံုးဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမေအာက္လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႐ုတ္တရက္ယိုစိမ့္ၿပီး ေရလႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ညပိုင္းတြင္ကြမ္တံု ျပည္နယ္၊ ဖူရွန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ လမ္းသြယ္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည့္လမ္းမႀကီး ၿပိဳက်ခဲ့သည္ဟု ၿမိဳ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား ကိုးဦးကို  ကယ္ဆယ္ထားေၾကာင္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားမ်ား ဟုတ္၊မဟုတ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း  မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

ၿပိဳက်ခဲ့ေသာ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ဘတ္စကတ္ေဘာကစားကြင္းႏွစ္ခုစာ က်ယ္ၿပီး အနက္သည္ ေျခာက္မီတာမွ ခုနစ္မီတာ( ေပ ၂၀ မွ ၂၃ ေပ)အထိရွိသည္ဟု အစိုးရသတင္းစာ China Daily က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားျပ႒ာန္းမႈအားနည္းသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ မေတာ္တဆမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနၾကျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေသဆံုးသူ ၃၈,၀၀၀ ရွိသည္ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္သည့္ စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

February 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.