စင္ကာပူမွ ကားအေရာင္းစက္က အစဥ္အလာႏွင့္ ခြဲထြက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေန

ေမ ၁၈ ရက္က ကားအေရာင္းစက္ပံုစံ ျပသေနေသာ ဂယ္ရီေဟာင္ (၀ဲ ပံု) ႏွင့္ ေဟာင္၏ ကားအေရာင္းျပခန္း အေဆာက္အအံုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ယာပံု) (Photo: AFP)

ၾကြယ္၀ေသာ ၀ယ္သူမ်ားအတြက္ ဇိမ္ခံကားမ်ားကို ထုတ္ေပးေနသည့္ ကားအေရာင္းစက္ တစ္ခုသည္ ေျမရွားပါးေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေနရာၿခိဳးျခံေရး တီထြင္မႈတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

သံုးၿပီးသားကားမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္သည့္ ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဂယ္ရီေဟာင္သည္ အေရွ႕ဘက္တြင္ မွန္မ်ားျဖင့္သာ ကာရံထားေသာ ၁၅ ထပ္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုထဲ၌ ၎၏ကားမ်ားကို ျပသထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေခ်ာကလက္ေတာင့္တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ရသလိုပင္ ၀ယ္သူသည္လည္း ကားမ်ားကို မွန္ျပတင္းမွတစ္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ခလုတ္အခ်ဳိ႕ကို ႏွိပ္လိုက္ပါက မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ကားမွာေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ ဂယ္ရီေဟာင္သည္ ၎၏ အသက္ေလးႏွစ္အရြယ္သားအား ကစားစရာ ကားအ႐ုပ္လိုက္ ၀ယ္ေပးရာမွေန၍ ယခုကားျပခန္း ပံုစံသစ္စိတ္ကူးကို စဥ္းစားမိျခင္းျဖစ္သည္။ “မီးျခစ္ဆံဘူး ပံုစံမ်ိဳး စီရီထားျခင္းဟာ ကားေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပသစီမံႏိုင္မယ္လို႔ ဒီကေနတစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္ နားလည္လိုက္ပါတယ္” ဟု ၎က ေအအက္ဖ္ပီသို႔ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကား၀ယ္ရန္ စိတ္ကူးရွိသူမ်ားသည္ ဖာရာရီ၊ လန္ေဘာ္ဂနီ အစရွိသည့္ ကားအမွတ္တံဆိပ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ခလုတ္အနည္းငယ္ႏွိပ္၍ မွာယူၿပီးေနာက္ ေျမညီထပ္တြင္ရွိေသာ ဆိုဖာေပၚ၌ ထိုင္၍ သက္ေသာင့္သက္သာ ေစာင့္စားေနႏိုင္သည္။ မွာယူထားသည့္ ယာဥ္အား ဓာတ္ေလွကားျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္ယူလာစဥ္ ၀ယ္သူသည္ ထိုကားႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဗီဒီယိုကိုတီဗီြမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈေနႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“အလွမယ္တစ္ဦးလို အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းနဲ႔ တင္ဆက္ျပသထားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းကို ၀ယ္သူက ျမင္တဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္တာပဲ” ဟု ေဟာင္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဟာင္သည္ ၎၏ကားမ်ားကို ယခု ကားအေရာင္းစက္ရွိရာ အေဆာက္အအံုသို႔ ဒီဇင္ဘာလက ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း ေရာင္းအားသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရသည္။ ယခုအေဆာက္အအံုႀကီးအတြက္ ေဟာင္သည္ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၃ သန္း (ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၅ သန္း) ကုန္က်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေျဖရွင္းမႈက ေျမအသံုးခ်မႈကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု ေဟာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဟာင္တို႔၏ ကုမၸဏီတြင္ ကားစီးေရ ၇၀ မွ ၈၀ ၾကား ထိန္းသိမ္းသိုေလွာင္ထားသည္။ ထိုကားမ်ားကို ပံုမွန္ သမား႐ိုးက်နည္းလမ္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းထားပါက ကားအေရာင္းစက္တြင္ ထိန္းသိမ္းျပသထားသည္ထက္ ငါးဆ ပိုမို ေနရာယူမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ကားအေရာင္းစက္စိတ္ကူးသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ရွိေနသည္။ အြန္လိုင္း လက္လီကားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း Carvana က အေမရိကန္တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ၎တို႔၏ ကားအေရာင္းစက္ ငါးခု ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

Writer: 
Ref: AFP