<

ဗီယက္နမ္တြင္ ထင္ရွားေသာတက္ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲမႈ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္အခမ္းအနား က်င္းပ

 

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕တြင္ တက္ထုိးစစ္ဆင္မႈ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ စစ္ျပန္မ်ား (Photo: AFP)

ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြအား အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ထင္ရွားသည့္တက္ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲမႈ အႏွစ္ (၅၀) ျပည့္အခမ္းအနားအား ဗီယက္နမ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္၌က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ဗီယက္နမ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ေတာင္ဗီယက္နမ္ရွိ ၿမိဳ႕ႏွင့္စခန္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းထိုးစစ္သည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ အေမရိကန္ကို အက်အဆံုးမ်ားေသာ ယင္းစစ္ပဲြမွ ႐ုပ္သိမ္းေစရန္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္ကမူ ဟႏိြဳင္းအတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခတပ္ဖဲြ႕၀င္ ၅၈၀၀၀ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕၌  က်င္းပခဲ့ေသာအခမ္းအနားတစ္ခုတြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားပံုစံ၀တ္ဆင္ထားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖသူမ်ားက ေျဖေဖ်ာ္ခဲ့ၾကၿပီး အလံလႊမ္းထားသည့္ ကေခ်သည္မ်ားႏွင့္ အနီႏွင့္ေရႊေရာင္၀တ္ထားသည့္ ကိုယ္ခံပညာသ႐ုပ္ျပသူမ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ဳိးစံု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရသည့္ ယင္းတိုက္ပဲြအား ျပန္ေျပာင္းေအာက္ေမ့ေသာ အခမ္းအနားသို႔ စစ္ျပန္တခ်ဳိ႕ကလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အသက္ ၇၅ ႏွစ္ရွိ စစ္ျပန္တစ္ဦးျဖစ္သူ ငုယင္ဗန္ဒူက ၎တုိ႔သည္ ရန္သူမ်ားအား က်ည္ကုန္သည္အထိ ခုခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ေသနတ္မ်ားအားထားခဲ့ၿပီး ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ တုိက္ပဲြတြင္ေသဆံုးခ့ဲေသာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ရွစ္ဦး၏ အေလာင္းမ်ားကို မေတြ႕ရေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ထိုးစစ္ဆင္မႈအား အမွတ္ရမႈသည္ ဗီယက္နမ္တြင္ ခံစားမႈေရာေထြးေနၾကၿပီး အထူးသျဖင့္ ေတာင္ဗီယက္နမ္စစ္သားေဟာင္းမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ဟႏိြဳင္းတြင္ က်င္းပေသာအခမ္းအနားမ်ားကို သေဘာမတူၾကေပ။ သို႔ေသာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကမူ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္အခမ္းအနား၌ ယင္းစစ္ပဲြ၏အေမွာင္ျခမ္းမ်ားအား ေဖာ့ေျပာထားၿပီး သူရဲေကာင္းဆန္ေသာစြန္႔လႊတ္မႈကို အမွတ္ရမႈအျဖစ္သာ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ေျမာက္ဗီယက္နမ္စစ္သား ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဗီယက္ေကာင္းတိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ ေတာင္ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ဆုိင္ဂံု၊ ဟူႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕ စသည့္အဓိကၿမိဳ႕မ်ား အပါအ၀င္ ေနရာအမ်ားအျပားကို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း တိုက္ခုိက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္ ေတာင္ဗီယက္နမ္က ကြန္ျမဴနစ္ရန္သူမ်ားအား ေနာက္ဆံုးတြင္ ျပန္လည္တုိက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းထိုးစစ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္တြင္ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈအား အရွိန္အားေကာင္းေစၿပီး ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ယင္းစစ္ပဲြမွႏုတ္ထြက္ရန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္တို႔အၾကား အေမရိကန္စစ္ပဲြဟု လူသိမ်ားေသာ ဗီယက္နမ္စစ္ပဲြတြင္ ခန္႔မွန္းေျခ အရပ္သားသံုးသန္းခန္႔ႏွင့္အတူ ေျမာက္ဗီယက္နမ္တိုက္ခိုက္ေရးသမား ၂ ဒသမ ၅ သန္း၊ အေမရိကန္တပ္ဖဲြ႕၀င္ ၅၈၀၀၀ ခန္႔ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ခန္႔မွန္းေျခ ဗီယက္နမ္စစ္သား ၃၀၀၀၀၀ ၏အေလာင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲျဖစ္သည္။

January 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.