<

ရွားပါးလၾကတ္မႈေၾကာင့္ နီျပာစူပါမြန္းျဖစ္စဥ္ကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က မနီလာေတာင္ဘက္ လီဂတ္ပီၿမိဳ႕တြင္ လထြက္လာမႈကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

အျပာေရာင္လ၊ စူပါမြန္းႏွင့္လအျပည့္ၾကတ္ျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ရွားပါးလျဖစ္စဥ္သုံးခုေၾကာင့္ ကမၻာ႔ေနရာအမ်ားအျပား၌ ဧရာမၾကက္ေသြးေရာင္သန္းေနေသာလကို ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

လသည္ ကမၻာ၏အရိပ္ေအာက္သို႔ ျဖတ္သန္းသြားၿပီး အနီေရာင္ေျပာင္းသြားခ်ိန္တြင္ ‘နီျပာစူပါမြန္း’ ဟု နာဆာကစကားလုံးထြင္ လိုက္သည့္ျမင္ကြင္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနာက္ပိုင္းတြင္ အ႐ုဏ္ဦးေကာင္းကင္ကို လွပေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

“မိုးေလ၀သေကာင္းရင္ေတာ့ အေနာက္ကမ္း႐ိုးတန္း၊ အလက္စကာနဲ ့ဟာ၀ိုင္ယီတို႔ဟာ လွပတဲ့လအျပည့္ၾကတ္တ့ဲျမင္ကြင္းကို အစအဆုံးျမင္ေတြ႕ၾကရပါလိမ့္မယ္’ ဟု နာဆာရိွ လကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ေဂၚဒန္ဂြၽန္ဆင္က ေျပာၾကားသည္။

လသည္ကမၻာ့အေနာက္ျခမ္းတြင္ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္အာရွတို႔အပါအ၀င္ ကမၻာ၏အျခားေသာေနရာေဒသမ်ားကလည္း ညဘက္တြင္လၾကတ္ျခင္းကို ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

လတစ္လ၏ ဒုတိယေျမာက္လျပည့္တြင္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လအျပည့္ၾကတ္မႈသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က လအျပည့္ၾကတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ကို ဥေရာပ၊ အေနာက္အာရွႏွင့္ အာဖရိကတို႔တြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္အတိုင္း ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ေျမာက္အေမရိကတို႔က ျမင္ေတြ႕ရသည့္ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ လျပာအျပည့္ၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္သည္ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။

January 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.