<

ဂ်ာမနီတြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံခဲ့ရေသာ ဗီယက္နမ္ေရနံလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္တစ္ဦး ျခစားမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်မွတ္ခံရ

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ဟႏြိဳင္းရိွ တရား႐ံုးသို႔ ထရင္စြမ္သန္အား ရဲမ်ားက ေခၚေဆာင္လာစဥ္ (Ref: AFP)

ဂ်ာမနီတြင္ ျပန္ေပးဆဲြဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုေသာ ဗီယက္နမ္ေရနံလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္တစ္ဦးသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ က ျခစားမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ ဗီယက္နမ္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထိပ္ပိုင္းကို ပစ္မွတ္ထားေသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း Petro Vietnam Construction (PVC) ၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ထရင္စြမ္သန္သည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွားယြင္းျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ႏွင့္ ျခစားမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ VNExpress သတင္း၀က္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗီယက္နမ္၏ ေရွး႐ိုးစြဲေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ ျခစားမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္နင္းေနၿပီး ယခင္ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦး အပါအ၀င္ အျခားအစိုးရတာ၀န္ရိွသူ ၂၁ ဦး ပါ၀င္ေသာ ထိုျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုသည္ ဗီယက္နမ္ကို လႊမ္းမိုးေနသည္။

PVC ရိွ မည္သူမဆို ထရင္စြမ္သန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ အလြဲသံုး၀ံ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း ဂ်ဴရီအဖြဲ႕က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု VNExpress က ဆိုသည္။ ျခစားမႈစြဲခ်က္မ်ားသည္ ေသဒဏ္အထိ အျမင့္ဆံုးခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ္လည္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ကို ေထာက္ခံေတာင္းဆိုေသာေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထရင္စြမ္သန္သည္ ယခုတစ္ပတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သီးျခား႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈကို ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီတြင္ ခိုလံႈခြင့္ ရရန္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ထရင္စြမ္သန္သည္ ဘာလင္ပန္းျခံတစ္ခုတြင္ ဗီယက္နမ္ေအးဂ်င့္မ်ား၏ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံခဲ့ရၿပီး စစ္ေအးေခတ္ပံု စံ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ဂ်ာမန္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းဟု ဂ်ာမန္တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရင္စြမ္သန္သည္ ဟႏြိဳင္းသို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လာခဲ့ၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစိုးရက အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယင္းဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ သံတမန္ေရး ကေတာက္ကဆ ျဖစ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဘာလင္က ဗီယက္နမ္ အႀကီးတန္းသံတမန္ႏွစ္ဦးကို ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ တရားစီရင္မႈတြင္ တစ္ခ်ိန္က Petro Vietnam ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဒင္လာေထာင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ိုအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒင္လာေထာင္အား အျပစ္ေပးမႈသည္ အာဏာအလြဲသံုးစားမႈႏွင့္ ဥပ ေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတို႔အတြက္ သတိေပးခ်က္ ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း VNExpress က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈတြင္ အျခားတာ၀န္ရိွသူ ၂၀ သည္ ေထာင္ ဒဏ္ ၂၂ ႏွစ္မွ ၁၃ လအတြင္း အသီးသီး ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အပူစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုတည္ေဆာက္ရန္ Petro Vietnam က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ ေဒၚလာ ၅၂ သန္းဆံုး ႐ံႈးမႈအတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

January 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.