<

ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ဂ်ပန္တုိ႔ အရွိန္ျမႇင့္ႀကိဳးပမ္း

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ခ်ီဘာရွိ ဂ်ပန္ေျမျပင္ ကာကြယ္ေရးတပ္၏ စခန္း၌ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံမႈအား နားေထာင္ေနေသာ ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တန္ဘူးႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး (Photo – AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္တြင္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔က ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား လံုျခံဳေရးသေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္ကြန္တန္ဘူးႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးတုိ႔ သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က တုိက်ဳိၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ေလ့က်င့္ေရးစခန္းသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား အၾကံျပဳထားေသာ ကာကြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြက္ အၿပီးသတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် သံတမန္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနသည္။  ယင္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ ဂ်ပန္အတြက္ ပထမဆံုး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်သည္ အေမရိကန္ၿပီးလွ်င္ ဂ်ပန္၏ အနီးကပ္ဆံုးစစ္ေရး မဟာမိတ္ျဖစ္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးသေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေသာ ယင္းစာခ်ဳပ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ေျမာက္ပိုင္း ဒါ၀င္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ပန္စစ္ဘက္က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လမ္းပြင့္ေစမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။  ယင္းၿမိဳ႕သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဂ်ပန္တုိ႔ ဗံုးၾကဲခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးအစီအစဥ္ေၾကာင့္  ကမၻာသည္ စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ႏ်ဴကလီးယား ပဋိပကၡႏွင့္ပို၍ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်အၾကား စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္စလံုးက ေျပာၾကားထားသည္။

အာရွပစိဖိတ္တြင္ တ႐ုတ္၏ စစ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လႊမ္းမိုးမႈ တျဖည္းျဖည္း ခ်ဲ႕ထြင္လာျခင္းကလည္း ဂ်ပန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တုိ႔အၾကား စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုနီးကပ္ေစခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အသံုးျပဳေသာ ၾသစေၾတးလ်လုပ္ စစ္လက္နက္ကိရိယာေရွ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ တန္ဘူးက ေျမာက္ကိုရီးယားကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက ဆက္လက္ဖိအားေပးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား မၾကာေသးခင္က ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့အသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ႐ႈျမင္ရမည္ဟု ၾသစေၾတး လ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း တန္ဘူးသည္ ဂ်ပန္အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အထူးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတြင္ အစည္ကားဆံုးေသာ ဘူတာတစ္ခုျဖစ္သည့္ တိုက်ဳိဘူတာ႐ံုသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တန္ဘူးသည္ တိုက်ဳိတြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အိုလံပစ္ပြဲေတာ္မတုိင္မီ အၾကမ္းဖက္မႈတန္ျပန္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ တုိက်ဳိရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

အာေဘးႏွင့္ တန္ဘူးတုိ႔သည္ ပစိဖိတ္ ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈအပါအ၀င္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.