<

တူနီးရွား ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေနာက္ ခုနစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက စိတ္ပ်က္မႈမ်ားျဖစ္လာ

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က တူးနစ္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

အာရပ္ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ပုန္ကန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ တူနီးရွားေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ခုနစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ၀ါလစ္သည္ အလုပ္မရွိေသးေပ။ ထို႔ျပင္ အာဏာရွင္လက္ေအာက္ထက္ ယခုအခါ ျပည္သူတုိ႔ ပို၍ပင္ ငတ္မြတ္လာေၾကာင္းသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈတုိ႔ကို ေဒါသထြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ တူနီးရွားႏုိင္ငံတစ္၀န္း၌ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္ေသာ အာဏာရွင္ ဘင္အလီျပဳတ္က်မႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မတုိင္မီ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားေၾကာင့္ လူရာႏွင့္ခ်ီ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

“ခုနစ္ႏွစ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဘာမွျဖစ္လာတာ မေတြ႕ေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္မႈရွိခဲ့တာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္ကထက္ပိုၿပီး ငတ္မြတ္လာေနပါတယ္” ဟု ၀ါလစ္က ၿမိဳ႕ေတာ္တူးနစ္အနီး ေတဘုိဘာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ တူနီးရွားလမ္းေဘးေစ်းသည္ တစ္ဦးက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မီး႐ိႈ႕ခဲ့ရာမွ တူနီးရွား၏ ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့သည္။

အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ မိုဟာမက္ဘူဇီဇီသည္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လမ္းေဘးတြင္ အသီးေရာင္းကာ အသက္ေမြးခဲ့သည္။

တူနီးရွား၏ ဥေပကၡာျပဳခံထားရေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ မီး႐ိႈ႕သတ္ေသခဲ့ေသာ ဘူဇီဇီသည္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေပါက္ကြဲေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ဘင္အလီသည္ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ဘင္အလီသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး အာရပ္ေႏြဦးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရာထူးမွဆင္းခဲ့ေသာ ပထမဆံုးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လစ္ဗ်ားႏွင့္ ယီမင္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပုန္ကန္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တူနီးရွားသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခံထားရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ပါလီမန္ႏွင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မေရရာမႈမ်ားက ႀကီးထြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တူနီးရွားသည္ “စီးပြားေရးပုံစံေဟာင္းႏွင့္ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား” ယခင္ကအတုိင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း တူနီးရွား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဖိုရမ္ဥကၠ႒ မာဆြတ္႐ူဒါနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ယင္းအဖြဲ႕က တူနီးရွားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ တုိးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့၊ လူမႈေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မညီမွ်မႈမ်ား ပိုမိုဆုိးရြားလာခဲ့ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

တူနီးရွားအစိုးရက ၿခိဳးျခံေခြၽတာမႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ ဆဖက္ႏွင့္ တူးနစ္ၿမိဳ႕၏လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တူနီးရွား ရာေပါင္းမ်ားစြာက အ၀ါေရာင္ ကတ္ျပားမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္းကာ ၿခိဳးျခံေခြၽတာေရးအစီအစဥ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားက ၂၀၁၁ ခု ႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးကို ျဖစ္ေစခဲ့သူမ်ားက ခံစားခဲ့ရေသာ ေဒါသမ်ဳိးကို ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား တုိးတက္မႈမရွိခဲ့ျခင္းကို ဆႏၵျပမႈမ်ားက ေဖာ္ျပေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးသိပံၸပညာရွင္ အိုလဖာလမ္လြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အခြန္တိုးျမႇင့္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တူနီးရွားကို ႐ိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ ဂ်ီဟတ္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားက ႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကက်ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ထုိးႏွက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တူနီးရွားအစိုးရသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ထံမွ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံေခ်းယူခဲ့ရၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးလို ေငြျပမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ျဖစ္ လာခဲ့သည္။

တူနီးရွား၏ လူငယ္အလုပ္ လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္မံရွိေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႕က ဆုိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ ကေလး ၁၀၀၀၀ ခန္႔သည္ အေျခခံပညာ တစ္ပုိင္းတစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရၿပီး ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းကို စြန္႔ခြာခဲ့ရသူ လူငယ္ ၁၀၀,၀၀၀ လည္း ႏွစ္စဥ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း တူနီးရွား စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအခြင့္အေရးဖုိရမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တူနီးရွားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးဆႏၵကို မၿငႇိမ္းသတ္ႏုိင္ေပ။ “ေတာ္လွန္ဖို႔အတြက္ အလားအလာေတြက ရွိေနဆဲပါ။ အခ်ိန္ၾကာမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ တူနီးရွားလူငယ္ေတြက တူနီးရွားအတြက္ တူညီတဲ့ အိပ္မက္ကို မက္ေနၾကဆဲပါပဲ” ဟု လန္လြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref; AFP

January 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.