<

ေစာ္ကားေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းေဒါသထြက္မႈ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရန္႔က အျပင္းအထန္ေျဖရွင္းခဲ့ရ

ေဟတီငလ်င္ ရွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ထရန္႔၏မွတ္ခ်က္အား ႐ႈတ္ခ်ရန္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္က ဖေလာ္ရီဒါတြင္ စုေ၀းေနၾကသူမ်ား (Photo – AFP)

စုတ္ျပတ္သတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားဟု ေစာ္ကား႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာတစ္၀န္း ေဒါသထြက္မႈအား ေျပေလ်ာ့ေစရန္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။ အမနာပ ေျပာခဲ့သည့္ ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ထရန္႔သည္ ျပည္တြင္း၌ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရၿပီး ျပည္ပ၌လည္း လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားသည္ဟု ႐ႈတ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

ကုလသမဂၢတြင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်မႈခံခဲ့ရၿပီး အေမရိကန္သံတမန္ႏွစ္ဦးထက္ မနည္းဆင့္ေခၚခံရကာ ေျဖရွင္းခဲ့ရသည့္ယင္း မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ သမၼတထရန္႔က လူမ်ဳိးေရးအရ စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈ တသီတတန္း၏ ေနာက္ဆံုးစကားမ်ား ျဖစ္သည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္ ယင္းကဲ့သုိ႔မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြမႈမ်ားကို ထရန္႔က ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္အေစာပိုင္း၌ Twitter တြင္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယင္းေဆြးေႏြးမႈ၌ ၎အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စကားမ်ားသည္ ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ယင္းအသံုးအႏႈန္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ တုိင္းမ္တုိ႔က ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ထရန္႔က ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ဒီမုိကရက္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဒစ္ဒါဘန္းက ထရန္႔သည္ ဆိုးရြားၿပီး လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားသည့္အသံုးအႏႈန္းကို အႀကိမ္ႀကိမ္ သံုးခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Dreamers ဟု လူသိမ်ားေသာ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၈၀၀၀၀၀ အား ေနရပ္ျပန္ပို႔မႈမွ ကာကြယ္ေပးၿပီး အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားက ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ားကို အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထဲသို႔ ေခၚယူမႈကို ကန္႔သတ္ရန္၊ Green Card ဗီဇာကံစမ္း အစီအစဥ္အား ကန္႔သတ္ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပါတီႏွစ္ရပ္စလံုးက အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၊ ေဟတီ၊ အယ္ဆယ္ေဗးဒုိးတုိ႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္အေၾကာင္းကို အမတ္မ်ားက ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ထရန္႔က ဥပမာခ်မ္းသာၿပီး လူျဖဴအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေနာ္ေ၀မွထက္ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မ်ားကို အေမရိကန္က လက္သင့္ခံသင့္သလားဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဟတီျပည္သူမ်ားအား ႏွိမ့္ခ်ေသာ အသံုးအႏႈန္းသံုးခဲ့ျခင္းမရွိဟု ထရန္႔က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဒီမိုကရက္မ်ားက လုပ္ၾကံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏ အာဖရိကသံအမတ္မ်ားဆုိင္ရာအဖဲြ႕က ထရန္႔၏မွတ္ခ်က္မ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယင္းစကားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ ယင္းမွတ္ခ်က္မ်ားကို ရီပက္ဘလီကင္ ပါတီေရာ ဒီမိုကရက္ပါတီကပါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

Ref ; AFP