<

သူပုန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအၿပီး ELN သူပုန္အဖဲြ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ဆုိင္းငံ့ဟု ကုိလံဘီယာေၾကညာ

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က အီေကြေဒါတြင္ ေၾကညာခ်က္ ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ျပန္ထြက္လာေသာ ELN သူပုန္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပါဘလိုဘယ္ထရန္ (Photo: AFP)

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာက္က်ားတုိက္ခုိက္မႈမ်ားဟုဆုိသည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအား တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကိုလံဘီယာသမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတုိ႔စ္က အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ELN) သူပုန္အဖဲြ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြး ေႏြးမႈအား ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုိလံဘီယာတြင္ ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေသာ သူပုန္အဖဲြ႕ ELN ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအား အိမ္နီးခ်င္းအီေကြေဒါ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေကတိုတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္၌ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုလံဘီယာအစိုးရႏွင့္ ထိုသူပုန္အဖဲြ႕အၾကား ၁၀၁ ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မွ် ထပ္မတုိးႏိုင္ဘဲ ယင္းေန႔ညသန္းေခါင္တြင္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ELN အဖဲြ႕သည္ အရပ္သားမ်ား၊ အစိုးရ တပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ဆန္းတို႔စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ELN တပ္မွဴး ပါဘလိုဘယ္ထရန္က အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး သူပုန္အဖဲြ႕သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သက္တမ္းတုိးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကိုလံဘီယာ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အားေပးရန္ ယခုသီတင္းပတ္ကုန္တြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တို နီယိုဂူတာရက္က ကုိလံဘီယာသို႔ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားစဥ္ ယင္းလိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေန ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာအစိုးရႏွင့္ ELN သူပုန္အဖဲြ႕တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပဲြအား အလ်င္အျမန္ျပန္လည္စတင္ရန္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ဆီြဒင္တို႔က တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ ကိုလံဘီယာ သမၼတဆန္းတို႔စ္က ၎၏ ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းတြင္ အေသးစိတ္ မေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဗင္နီဇြဲလားႏွင့္ နယ္စပ္ထိစပ္ေနေသာ ELN အဖဲြ႕၏ ေျခကုပ္ျဖစ္သည့္ အ႐ူကာတြင္ ေရတပ္ အေစာင့္စခန္းတစ္ခုသည္ လက္ပစ္ဗံုးျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈ အတြင္း တပ္ဖဲြ႕၀င္ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရႏွင့္ ELN သူပုန္အဖဲြ႕တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအား သက္တမ္းတုိးလိုေၾကာင္း သီးျခားစီ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အျပန္အလွန္စြပ္စဲြေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ စတင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္အား ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိသည္ဟု တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ ကိုလံဘီယာ အင္အားအႀကီးဆံုးသူပုန္အဖဲြ႕ FARC ႏွင့္ အစိုးရတို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ELN သူပုန္အဖဲြ႕ ႏွင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့ပါက ေတာင္အေမရိကရွိ ကိုလံဘီယာတြင္ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

 

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.