<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ အမ်ားဆံုးႏွစ္ျဖစ္ခဲ့

ဟာေဗးဟာရီကိန္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုးမႈ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က တကၠဆက္ရွိ ျပည္သူ႔လံုျခံဳေရး အေရးေပၚစင္တာ၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား (Photo : AFP)

အင္အားျပင္း ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္းႀကီး သံုးခု၊ ေတာမီးမ်ား၊ မိုးသီးေၾကြျခင္း၊ ေရႀကီးျခင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ျခင္းႏွင့္ မိုးေခါင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုသည္ ယခင္ႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္အတြက္ ေဒၚလာ ၃၀၆ ဘီ လ်ံ စံခ်ိန္တင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က တစ္ဘီလ်ံႏွင့္အထက္ ကုန္က်ေစခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၁၆ ခုၾကံဳခဲ့ရၿပီး ေသဆံုးသူဦးေရ ၃၆၂ ဦးထက္မနည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားသမုဒၵရာႏွင့္ ေလထုဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (NOAA) က ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ပြာတိုရီကိုမွ ေသဆံုးသူဦးေရစာရင္း အၿပီးသတ္ ထြက္လာပါက ေသဆံုးသူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ပ်က္စီးေစေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အေရအတြက္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ စုစုေပါင္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈ စရိတ္မွာ ေဒၚလာ ၂၁၅ ဘီလ်ံ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကစံခ်ိန္ထက္ပင္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။

တကၠဆက္ျပည္နယ္တြင္ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၅၀ ခန္႔အထိ ရြာသြန္းခဲ့ကာ ေရႀကီးမႈႀကီးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ဟာေဗးဟာရီကိန္းေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၁၂၅ ဘီလ်ံ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဟာေဗးသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ကတ္ထရီနာ ဟာရီကိန္းၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ဆံုး႐ႈံးမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေစသည့္ မုန္တိုင္းႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပြာတိုရီကိုတြင္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၉၀ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးေစခဲ့ေသာ မာရီယာဟာရီကိန္းမွာ တတိယခ်ိတ္ခဲ့သည္ဟု NOAA မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖေလာ္ရီဒါတြင္ ပ်က္စီးမႈအမ်ားဆံုးကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ေဒၚလာဘီလ်ံ ၅၀ ကို ဆံုး႐ႈံးေစခဲ့ေသာ အီမာဟာရီကိန္းမွာမူ ပဥၥမေျမာက္ ဆံုး႐ႈံးမႈအႀကီးဆံုး ဟာရီကိန္းႀကီး ျဖစ္လာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့သည့္ ေတာမီးမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံ ရွိခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္၏ ယခင္ေတာမီးစံ ခ်ိန္ထက္ သံုးဆပိုမို မ်ားျပားေနသည္ဟု သိရသည္။ NOAA သည္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို တကၠဆက္ျပည္နယ္၊ ေအာ္စတင္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ကြန္ဖရင့္တြင္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ဆံုး႐ႈံးေစသည့္ ရာသီဥတု ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ေျခာက္ခုၾကံဳရေလ့ရွိသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဆံုး႐ႈံးနစ္နာစရိတ္မွာ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တို႔ ၿပီးလွ်င္ တတိယေျမာက္ အပူဆံုးႏွစ္လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ မွာ ၁၂ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္သည္ ပံုမွန္အပူခ်ိန္၏ အထက္တြင္ ရွိေနသည္မွာ ၂၁ ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Ref : AP

January 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.