<

မကၠဆီကို နယ္စပ္တံတိုင္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ ထရန္႔အစိုးရက ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံေတာင္းခံ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္က အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠဆီကိုၾကား နယ္စပ္တစ္ေနရာအား ဒ႐ုန္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု(Photo – AFP)

ထရန္႔အစိုးရက လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း မကၠဆီကိုႏွင့္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ နယ္စပ္တံတိုင္း တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလ်ံ သံုးစြဲရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး၏ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ၂၀၂၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမတိုင္မီ တံတိုင္းကို ၃၁၆ မိုင္ (၅၀၅ ကီလိုမီတာ) ထပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာ စုစုေပါင္း မိုင္ ၉၇၀ (၁,၅၅၂ ကီလိုမီတာ) သို႔မဟုတ္ နယ္စပ္၏ ထက္၀က္နီးပါးခန္႔အထိ လႊမ္းျခံဳႏိုင္မည္ဟု နယ္စပ္တံတိုင္းေဆာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းႏွင့္နီးစပ္သည့္ အေမရိကန္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေကာက္ခြန္ႏွင့္ နယ္စပ္ကာကြယ္ေရး စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေမွ်ာ္စင္မ်ား၊ ေထာက္လွမ္းေရး ကိရိယာမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံႏွင့္ ငါးႏွစ္အတြင္း လမ္းေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံ၊ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း နယ္စပ္ကင္းလွည့္အဖြဲ႕၀င္  ၅,၀၀၀၊ နယ္စပ္ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးသူ ၂,၅၀၀ ႏွင့္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ၄၀၇ မိုင္ (၆၅၁ ကီလိုမီတာ) အသစ္လဲလွယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဆင့္ပြား၀ိုင္ယာႀကိဳး တပ္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေအပီသတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို လူသိရွင္ၾကား မေၾကညာရေသးေသာေၾကာင့္  ယင္းတာ၀န္ရိွသူက အမည္မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။

ထရန္႔က ၎၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ မကၠဆီကိုနယ္စပ္၌ ႀကီးမားေကာင္းမြန္ေသာ တံတိုင္းတစ္ခု ရွိေစရမည္ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းတံတိုင္းေဆာက္လုပ္ မည့္ေနရာ၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အနည္းငယ္သာတင္ျပခဲ့သည္။ ထရန္႔အစိုးရအဖြဲ႕က  တကၠဆက္ႏွင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္တို႔တြင္ ျခံစည္း႐ိုး ၇၄ မိုင္ (၁၁၈ ကီလိုမီတာ)   အစားထိုးရန္ သို႔မဟုတ္ တည္ေဆာက္ရန္ ယခုႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံေတာင္းဆိုမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေ၀ါစထရိဂ်ာနယ္က ပထမဆံုး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းသည္ ဥပေဒျပဳအထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ ရလဒ္ျဖစ္သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိုဘားမားလက္ထက္ Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) စီမံခ်က္တစ္ခုအရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းမွ ယာယီကာကြယ္ေပးထားသည့္ လူ ၈၀၀,၀၀၀ ခန္႔ အတြက္ ဥပေဒအေျခအေနအရ  ခြင့္ျပဳေပးမႈပါ၀င္ႏိုင္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က ကြန္ဂရက္တြင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းစီမံကိန္းထြက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က DACA စီမံခ်က္ကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ကြန္ဂရက္ကို ယခုႏွစ္မတ္အထိ အခ်ိန္ေပးထားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.