<

အီဂ်စ္တရား႐ံုးက သမၼတေဟာင္း ေမာ္စီကို ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္ခ်မွတ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ ရက္က ကိုင္႐ိုရွိ တာရီရာရင္ျပင္၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ အီဂ်စ္သမၼတေဟာင္း ေမာ္စီ (Photo: AFP)

ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည့္ အစၥလာမၼစ္သမၼတ မိုဟာမက္ေမာ္စီကို တရားစီရင္ေရးအား ေစာ္ကားမႈျဖင့္ အီဂ်စ္တရား႐ံုးက ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ၎၏ ေရွ႕ေနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္စီႏွင့္အတူ အျခား ၁၉ ဦးကိုလည္း ယင္းျပစ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားထဲတြင္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္သံုးဦးလည္း ပါ၀င္သည္။

ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အလာအဗၺဒယ္ဖာတာ အပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္တရားခံငါးဦးသည္ ဒဏ္ေငြ ေဒၚလာ ၁,၆၈၀ (အီဂ်စ္ေပါင္ ၃၀,၀၀၀) စီ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေမာ္စီသည္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒ႏွင့္ ေနာက္ထပ္တရားသူႀကီး တစ္ဦးကို အီဂ်စ္ေပါင္ႏွစ္သန္းေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ တရားခံ ၂၂ ဦးသည္လည္း တရားသူႀကီးမ်ားအဖြဲ႕၏ဥကၠ႒ကို အီဂ်စ္ေပါင္တစ္သန္းစီ ေပးေဆာင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေမာ္စီသည္ ဂ်ဴရီအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္ကို အယူခံ၀င္မည္ဟု ၎၏ေရွ႕ေန အဗၺဒယ္ မိုနိမ္းအဗၺဒယ္မက္ဆြက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမာ္စီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ အျခားေသာ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးမႈႏွစ္ခုတြင္လည္း စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၄၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့သည္။

ေမာ္စီကိုႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ ဧရာမဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က သေဘာထားကြဲလြဲသည့္ ေမာ္စီကို ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၎ကို ေထာက္ခံသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အစၥလာမၼစ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ႏွိမ္နင္းမႈတြင္ ယင္းအခ်ိန္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (လက္ရွိသမၼတ) အယ္လ္စီစီ၏ အျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားအထိ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သည္။ စီစီသည္ ေမာ္စီရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

Ref: AFP

December 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.