<

၀င္ေငြေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေမွးမိွန္ေသာေၾကာင့္ ဟြန္ဒိုင္းသေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း၏ စေတာ့မ်ား ထိုးက်

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေမ ၆ ရက္က ဟြန္ဒိုင္းသေဘၤာက်င္းတစ္ခုအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo – AFP)

ကမၻာ့အႀကီးဆံုး သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္း  Hyundai Heavy Industries သည္ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို က်ားကန္ရန္အတြက္ စေတာ့အသစ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းခ်မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇  ရက္က ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ ထိုးက်သြားခဲ့သည္။

ကမၻာ့၀ယ္လုိအားေႏွးေကြးၿပီး တ႐ုတ္၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကလည္း ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းဟြန္ဒိုင္းသည္ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံရွာေဖြရန္အတြက္ ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေရာင္းမည္ဟု ဟြန္ဒိုင္းက ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၏၀င္ေငြသည္ ယခုႏွစ္အတြက္ ထက္၀က္က်ဆင္းမည္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ၀မ္ ၃၉ ဒသမ ၃ ထရီလ်ံ (ေဒၚလာ ၃၉ ဘီလ်ံ) ရိွခဲ့ရာမွ ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလ်ံသို႔ က်ဆင္းမည္ဟု ဟြန္ဒိုင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ဟြန္ဒိုင္း၊ ေဒ၀ူးႏွင့္ ဆမ္ေဆာင္းအႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔သည္ Big Three ဟု တင္စားခံရသည္။ ပို႔ကုန္ကို မွီခိုေနရေသာ ကမၻာ၏ ၁၁ ခု ေျမာက္အႀကီးဆံုးစီးပြားေရး ေတာင္ကိုရီးယားအတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားက အဓိကက်ခဲ့သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရနံေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈေၾကာင့္ ေရနံတင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္  ကုန္တင္သေဘၤာမ်ား ၀ယ္လိုအားက်ဆင္းခဲ့သည့္အျပင္ ေစ်းခ်ဳိေသာ တ႐ုတ္သေဘၤာက်င္း လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ေတာင္ကိုရီးယားကုမၸဏီမ်ား၏ အျမတ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။

Ref ; AFP

December 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.