<

အၾကမ္းဖက္မႈကို ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းရန္ တ႐ုတ္၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔ သေဘာတူ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီ (လယ္) ကို အာဖဂန္(၀ဲ) ႏွင့္ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေပက်င္း၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo- AFP)

အာဖဂန္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေပက်င္း၌ ေတြ႕ဆံုကာ တ႐ုတ္မွ က်ယ္ေျပာလွေသာ ရွင္းက်န္ေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေရးကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္သည္ ေဒၚလာထရီလ်ံႏွင့္ခ်ီ၍ တန္ဖိုးရွိေသာ ၎၏ One Belt One Road ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိစဥ္ ထိုသံုးႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းကို က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၎၏ ရွင္းက်န္နယ္စပ္ ေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ကူညီေရးအတြက္ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္တို႔အေပၚ မွီခိုေနရသည္။ ေလ့လာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဖိႏွိပ္ေသာမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ရွင္းက်န္ေဒသတြင္ အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ မြတ္စလင္ ၀ီဂါလူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္၀င္တို႔၏ အံုၾကြမႈ၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ရင္းျမစ္ၾကြယ္၀ေသာ ရွင္းက်န္ေဒသႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲမွ အျခားေနရာမ်ား၌ တိုက္ခိုက္မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ အေရွ႕တာကစၥတန္ အစၥလာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈ (ETIM) အစရွိသည့္ အုပ္စုမ်ား၏ အရိပ္လႊမ္းမိုးမႈ မကင္းေသာ ျပည္ပေရာက္ ၀ီဂါခြဲထြက္ေရးအုပ္စုမ်ားက စီစဥ္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ပံုမွန္ျပစ္တင္ေလ့ရွိသည္။  ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၀ီဂါစစ္ေသြးၾကြမ်ား အာဖဂန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္တို႔တြင္ ခိုလႈံရာနယ္ေျမရွာေတြ႕သြားမည္ကို စိုးရိမ္လာခဲ့သည္။

“အၾကမ္းဖက္မႈရဲ႕ ပံုစံမ်ဳိးစံုကို ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္သြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု အာဖဂန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာလာဟူဒင္ရာဘာနီက အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ဟာ “ETIM နဲ႔ ယင္းကေထာက္ခံတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ ကြန္ရက္ေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရွင္းက်န္ေဒသထဲသို႔ စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားထံမွ အရင္းခံသည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ဆိုေနသည့္ ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ကူညီၾကရန္ တ႐ုတ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း တိုက္တြန္းေနသည္မွာ ကာလရွည္ၾကာရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အာဖဂန္၊ ပါကစၥတန္ သံုးႏိုင္ငံသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို ရရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရွင္းက်န္ေဒသကို အိမ္နီးခ်င္းခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈ အေျခစိုက္ေနရာအျဖစ္ အလံုးစံုႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ၀မ္ယီက ဆိုသည္။

တ႐ုတ္သည္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အာဖဂန္တို႔တြင္ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ားက ထိုတိုးခ်ဲ႕မႈမ်ားကို ေနာက္ျပန္ဆြဲေစသည္။

Ref ; AFP

December 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.