<

အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို ဖိလစ္ပိုင္အတည္ျပဳ

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က မနီလာတြင္ ယာဥ္မ်ားသြားလာေနမႈအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo : AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတး၏ စီးပြားေရး စီမံကိန္းတြင္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒမူၾကမ္း တစ္ခုကို  အစိုးရက အတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒ မူၾကမ္းအရ ႏိုင္ငံ၏ ယိုယြင္းေနသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးရန္ ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ အခ်ဳိရည္ႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္မႈကို အခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေၾကြးၿမီျပန္ဆပ္မႈ စိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ Fitch Ratings ေအဂ်င္စီထံမွ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ရရွိခဲ့မႈ၊ ေက်ာက္မီးေသြးအား အခြန္တိုးေကာက္မႈကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားက ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒမူၾကမ္းကို စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက အမႊမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ တြန္းအားေပးဖို႔ ပိုမိုနည္းပါးတဲ့ႏႈန္းနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းေတြ ပါ၀င္ၿပီး ႐ိုးရွင္းမႈ၊ မွ်တမႈနဲ႔ ပိုမိုအက်ဳိးရွိတဲ့ အခြန္စနစ္ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ကားလို႔စ္ေဒါမနစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယိုယြင္းသည့္လမ္းမ်ား၊ လူျပည့္ႏွက္ေနသည့္ မီးရထားမ်ားႏွင့္ ဆိုးရြားသည့္ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို  လမ္းေခ်ာ္သည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု အစိုးရက သတိေပးခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးအခြန္ကို  ၂၀၂၀ မတိုင္မီ တစ္တန္လွ်င္ ၁၀ ဆ (သို႔မဟုတ္) ၁ ဒသမ ၉၈ ေဒၚလာ (၁၀၀ ပီဆို) အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆိုအရ သိရသည္။

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဒီဇယ္၊ ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တို႔ ပါ၀င္သည့္ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားအား အခြန္ေကာက္ခံမႈကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္မႈႏွင့္ သတၱဳတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္မႈကို တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးက ၎၏သက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ကားလမ္း၊ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၁၇၀ ခန္႔ အသံုးျပဳမႈႏွင့္အတူ ေရႊေခတ္အေျခခံ အေဆာက္အအံုတစ္ခု စတင္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

Ref : AFP

December 17, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.