<

ကိုလံဘီယာ၏ အႀကီးဆံုး မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းႀကီးက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာ

ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ကိုလံဘီယာရိွ ကာလီၿမိဳ႕တြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ကိုလံဘီယာစစ္သားမ်ား (Photo: AFP)

ကိုလံဘီယာ၏ အႀကီးဆံုး မူးယစ္ေဆးဂိုဏ္းႀကီး Clan del Golfo က ႏိုင္ငံတြင္းမွ ရာစုႏွစ္၀က္ၾကာ ပဋိပကၡႀကီးကို အဆံုးသတ္ေစရန္ အစိုးရႏွင့္ သူပုန္အဖြဲ႕တို႔ၾကားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေသာအားျဖင့္ ယင္း၏ လက္နက္ကိုင္လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ “ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ကစၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္နက္ေတြထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္ေရးအလုပ္ေတြကို တစ္ဖက္သတ္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါတယ္” ဟု Clan del Golfo ဂုိဏ္း၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ACG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ဒီႏိုင္ငံထဲက အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစမယ့္ ဘယ္လုပ္ရပ္ကိုမဆို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖြဲ႕အစည္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြကို ရပ္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု သမၼတ ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႔စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ၿပိဳကြဲခဲ့ေသာ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၏ အၾကြင္းအက်န္မ်ားျဖင့္ Clan del Golfo ကို ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရကမူ Clan del Golfo ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့လာသည့္ ACG သည္ လက္၀ဲအုပ္စုမ်ားျဖစ္ေသာ FARC၊ ELN သူပုန္အဖြဲ႕တို႔၏ ကာလရွည္ ၿပိဳင္ဘက္လည္းျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာအစိုးရကမူ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ FARC သူပုန္အဖြဲ႕ကဲ့သို႔ Clan del Golfo ကို ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္း မရွိေပ။

Ref: AFP

December 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.