<

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္ရန္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကို ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ တိုက္တြန္း

လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ သြားေရာက္သင့္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီကုိ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ျမန္မာစစ္သားမ်ားက လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကုိ လုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာျပခဲ့ေသာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ပရာမီလာပတ္တင္က အရပ္သားမ်ားအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္လည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တုိနီယုိဂူတာရက္စ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ ပတ္တင္က အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ႏုိင္ငံပါ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေကာ့ဘဇားသုိ႔ သြားေရာက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အရပ္သားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိသည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အေရးယူရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္မႈသည္ အေရး ႀကီးေသာ အခ်က္ျပမႈေပးျခင္းျဖစ္မည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ား ႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္အားလုံးကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္က မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားသည္။

“ဒါက လက္မခံႏုိင္စရာပါပဲ။ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆုိတာ စုံစမ္းဖုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိတဲ့၊ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ခြင့္ျပဳရမယ္” ဟု ကု လသမဂၢဆုိင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး နစ္ကီဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရထံမွ ကတိမ်ား ၾကားထားရေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ အျခားလူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက သေဘာတူလက္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ သီတင္းပတ္တစ္ပတ္အၾကာတြင္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာ့အေရးကို ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စစ္အင္အား အလြန္အကြၽံသုံးမႈ ထပ္မံမျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။

ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္ ၀ူဟုိင္ေထာင္က ရခုိင္အက်ပ္အတည္းကုိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သေဘာတူညီခ်က္မွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပင္ပမွ ျပင္းထန္သည့္ ဖိအားေၾကာင့္ ရရွိေသာ မည္သည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မဆုိ အေျခအေနကုိ ယာယီသာ ေျပလည္ေစဖြယ္ရွိၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.