<

ထုိင္းဘုရင္က ျမန္မာမင္းသားကို အႏုိင္ရခဲ့သည္ဆုိသည့္ စီးခ်င္းထိုးပြဲသည္ ျဖစ္ခဲ့ဖြယ္မရွိဟု ေစာဒက တက္ခဲ့ေသာ ထုိင္းသမုိင္းပညာရွင္အား စြဲခ်က္တင္ရန္ စီစဥ္မႈကို တရား႐ံုးက ေရႊ႕ဆုိင္း

ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ စစ္ဘက္တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ  ထိုင္းသမုိင္းပညာရွင္ ဆူလက္ (၀ဲ) (Photo : AP)

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀၀ က စီးနင္းထိုးပြဲတြင္ ထုိင္းဘုရင္က ျမန္မာမင္းသားကို အႏုိင္ယူခဲ့သည္ဆုိေသာ ျဖစ္စဥ္သည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း မရွိဟု ေစာဒကတက္ခဲ့ေသာ ၾသဇာႀကီး သမုိင္းပညာရွင္ တစ္ဦးအား စြဲခ်က္တင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထုိင္းတရား႐ံုးက ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။

အသက္ ၈၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆူလက္ဆီ၀ါရက္ဆာသည္ ေတာ္၀င္အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒျဖင့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ စြဲခ်က္တင္ခံခဲ့ရသည္။

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ အျမင္ကို ၾကားနာရန္ ဆူလက္က ေတာင္းဆုိခဲ့မႈကို စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးက သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၾကားနာရန္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့သည္။ ၁၅၉၃ ခုႏွစ္က နာမည္ေက်ာ္တုိက္ပြဲတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ နာရာဆူအန္ဘုရင္ကို မွတ္ခ်က္ေပးမႈသည္ တရားမ၀င္ဟု စဥ္းစားမည္ဆုိလွ်င္ ထုိင္းတုိ႔အေနျဖင့္ သမုိင္းမွ ေလ့လာသင္ယူရန္ ျဖစ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ဆူလက္က တရား႐ံုးအျပင္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိင္းသမုိင္းကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် စဥ္းစားရန္ တကၠသိုလ္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ဆူလက္က ထုိင္းဘုရင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ယင္းမွတ္ခ်က္အတြက္ ဆူလက္ကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိင္းစစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာ္၀င္အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ ၂၅၀ ေက်ာ္ ရွိထားေၾကာင္း ထုိင္းသတင္းစာ Prachatai က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၆ ရာစုႏွစ္ တုိက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ထင္ရွားေသာ ပညာရွင္တစ္ဦးကို ေတာ္၀င္အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ ယင္းဥပေဒ အသံုးျပဳမႈအတြက္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေရခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ HRW ၏ အာရွဆုိင္ရာ ဒါ႐ိုက္တာ ဘရက္အဒန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆူလက္သည္ ထင္ရွားသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေတာ္၀င္ကို လိုလားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေတာ္၀င္အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒကို သူက ေ၀ဖန္သည္။

Ref : AFP

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.