<

အိႏိၵယ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္က တ႐ုတ္ေ၀ဟင္ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ၿပီး ပ်က္က်ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ေျပာၾကား

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား နာတူလာနယ္စပ္ ျဖတ္သန္းသည့္ေနရာ၌ အိႏိၵယ စစ္သားတစ္ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္စစ္သား တစ္ဦးတုိ႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာေသာ နယ္စပ္ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈ ျပႆနာအား အဆုံးသတ္ခဲ့အၿပီး လႏွင့္ခ်ီအၾကာတြင္ အိႏိၵယေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ၎တုိ႔၏ ေ၀ဟင္ကို က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပ်က္က်ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္က စြပ္စဲြထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယအား ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ တရား၀င္ ကန္႔ကြက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ဆစ္ကင္ျပည္နယ္ႏွင့္  တ႐ုတ္၏တိဘက္ ေဒသတို႔ကို ပိုင္းျခားထားေသာ နယ္စပ္၌ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေပက်င္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာကုိမူ အတိအက် မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။ အိႏိၵယစစ္ဘက္က ယင္းေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သည္ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ေျမျပင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး နယ္နိမိတ္ပိုင္းျခားမ်ဥ္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္သည္ ၎တုိ႔၏ေ၀ဟင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့အၿပီး နယ္စပ္အနီး ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္မ်ား၏ ပ်ံသန္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အိႏိၵယကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အိႏိၵယ၏ လုပ္ရပ္သည္ တ႐ုတ္ပိုင္နက္အား က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူ မျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္က်န္႐ႈအန္က ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေနက် သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ယင္းလုပ္ရပ္အတြက္ ေက်နပ္ျခင္း မရွိဘဲ အိႏိၵယကို အေလးအနက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၎ကဆိုခဲ့သည္။

တ႐ုတ္နယ္စပ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္က်က်ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္အား အတည္ျပဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္စစ္ဘက္ တာ၀န္ရွိသူ က်န္း႐ႈလီက အေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယစစ္ဘက္က အိႏိၵယနယ္စပ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ ယင္းေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ရွိသည့္ေနရာကို ရွာေဖြေပးရန္ တ႐ုတ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားထံ ခ်က္ခ်င္းတပ္လွန္႔ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္၏ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရင္းအား သိရွိႏုိင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း အိႏိၵယစစ္ဘက္ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး အမန္အန္နက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိဘက္၊ ဆစ္ကင္ႏွင့္ ဘူတန္တုိ႔ ဆံုေနေသာ ဟိမ၀ႏၲာရွိေဒသတြင္ ၿပီးခ့ဲေသာေႏြ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့အၿပီး ယင္းေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၏ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဘူတန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု အခုိင္အမာ ထုတ္ျပန္ထားၾကသည့္ Doklam ကုန္းျပင္ျမင့္ေဒသတြင္ တင္းမာေသာ လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးမွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ဆုတ္ခြာရန္ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔က ၾသဂုတ္တြင္ သေဘာတူခဲ့ၿပီးေနာက္ ယင္းအက်ပ္အတည္း ေျပလည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref : AFP

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.