<

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးကို ႀကီးမားေသာ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ဟု ICG သတိေပး

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားရွိ ဘာလူခါလီဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု (Photo – AFP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေရရွည္ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနရျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာ လံုျခံဳေရးအႏၲရာယ္ျဖစ္သည္ဟု ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္သည့္ ICG အဖြဲ႕က ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို လူသစ္စုေဆာင္းၿပီး နယ္စပ္ကိုျဖတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တုိက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျချမင့္တက္ေစသည္ဟု ဆုိသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ARSA ဟုေခၚေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက စီးနင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းသည္ လူေပါင္း ၆၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးရေစသည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ႏွိမ္နင္းမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ARSA သည္ ျပန္လည္အုပ္ဖြဲ႕လ်က္ ဆက္လက္ခိုင္မာေနေစရန္ ဆံုးျဖတ္ထားပံုရေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲဒုုကၡေရာက္ေနသည့္ ၾကံမိၾကံရာ ထင္ရာစိုင္းေတာ့မည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (ICG) က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို လူသစ္စုေဆာင္းရန္ႏွင့္ သင္တန္းေပးရန္ အေျခခံစခန္းအျဖစ္အသံုးျပဳကာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အျမဲတေစ နက္႐ိႈင္းလာေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ စက္၀န္းျဖစ္လာႏိုင္ေျခသည္ လံုး၀အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု သတိေပးခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဆက္ဆံေရးကို တင္းမာလာေစၿပီး ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အထင္ေသးႏွိမ့္ခ်မႈအား ပိုမိုဆုိးရြားလာေစႏိုင္မည့္ အႏုတ္လကၡဏာသေဘာေဆာင္သည့္  အက်ဳိးဆက္မ်ားကိုသာ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အခြင့္အခါၾကံဳသလို ေနရပ္ျပန္ႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ားကို ထပ္မံေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီကာလ၏ သမုိင္း၌ အဆုိးရြားဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ အဆုိပါ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာက အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္းသည္ ARSA ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးသေဘာထားမ်ား ပိုမိုမာေက်ာလာေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႀကီးအက်ယ္ ခုခံလိုေသာ တံု႔ျပန္မႈတစ္ရပ္ကို ႏိႈးေဆာ္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆုိ ေနသူမ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္ရပ္ဟု အသိအမွတ္မျပဳဘဲ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ညႊန္းဆုိကာ ဘဂၤါလီမ်ားဟု ေခၚဆုိသည္။

က်ေရာက္လာႏုိင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာ အျခားအႏၲရာယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တုိ႔၏ ဒုကၡတရားမ်ားက အယ္ေကးဒါး၊ IS ႏွင့္ အျခားဂ်ီဟတ္အဖြဲ႕မ်ားတို႔ အပါအ၀င္ မြတ္စလင္ကမၻာ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းတရား ျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလိမ့္မည္ဟုလည္း ICG က သတိေပးခဲ့သည္။

Ref; AFP

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.