<

ပူတင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာ

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေမာ္စကိုတြင္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ဖိုရမ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ ေရာက္လာေသာ ႐ုရွားသမၼတ ပူတင္ (Photo : AFP)

႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္သည္ အလြယ္တကူ အႏုိင္ရရန္ရွိေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ ဆိုဗီယက္ အာဏာရွင္ ဂ်ဳိးဇက္စတာလင္ေနာက္ပုိင္း  ႐ုရွား၏ သက္တမ္းအရွည္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာရန္ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။

ပူတင္၏ လူထုေထာက္ခံမႈသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ၀န္းက်င္၌ ရွိေနခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ မတ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၎က အျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရန္ ေသခ်ာေနခဲ့သည္။ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံၿပိဳင္မၿပိဳင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူအနည္းငယ္က သံသယ၀င္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေၾကညာရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းက လွ်ဳိ႕၀ွက္ပူးေပါင္း ၾကံစည္မႈဆုိင္ရာ သီအိုရီအခ်ဳိ႕ကို ထြက္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ကရင္မလင္၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လွည့္ကြက္တစ္ခုဟု ႐ႈျမင္ခံခဲ့ရသည္။

ပူတင္ႏွင့္ အလားအလာရွိေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွာ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အႏုိင္မရခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ားအျပားႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာသစ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ုပ္သံတင္ဆက္သည့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိ ေကစီနီယာေဆာ့ခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲ ဂင္နာဒီဇူဂါေနာ့၊ အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဗလာဒီမာဇီရီေနာ့စကီးႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂရီဂိုရီယယ္လီစကီးတို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပူတင္၏ ဆရာျဖစ္ခဲ့ေသာ ကြယ္လြန္သူ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ အနာတိုလီေဆာ့ခ်က္၏ သမီးျဖစ္သူ ေဆာ့ခ်က္ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကို ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ပူတင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်မွတ္ေနသည့္ စနစ္ကို မယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ၎တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ယုံၾကည္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း ေဆာ့ခ်က္က ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူတင္၏ အထင္ရွားဆုံး ရန္ဘက္ျဖစ္ေသာ အလက္ဇီနာဗာညီသည္ စြဲခ်က္မ်ား စြဲဆိုခံထားရေသာ္လည္း သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသည္။ နာဗာညီသည္ ၎အား ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ျပဳရန္အတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားကို ဖိအားေပးရန္ ႐ုရွားတစ္၀န္း၌ စုေ၀းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေျခ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို စည္း႐ုံးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နာဗာညီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လီယိုနက္ဗိုေကာ့သည္လည္း Nizhny Novgorod ၿမိဳ႕တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ စုေ၀းမႈတစ္ခုအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္လ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ နာဗာညီ ကိုယ္တုိင္လည္း ေနာက္ထပ္ စုေ၀းမႈတစ္ခုအား စီစဥ္ခဲ့မႈအတြက္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ရက္ ၂၀ က်ခံခဲ့ရသည္။ ၎၏မဲဆြယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ေနရာမွ တစ္မုိင္ပင္ မေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့မႈသည္ ႐ုရွားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အေကာင္းဆုံး သာဓကျဖစ္သည္ဟု နာဗာညီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပူတင္က ေရြးေကာက္ပြဲ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nizhny Novgorod ၿမိဳ႕ရွိ GAZ ကားစက္႐ုံ၌ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းစက္႐ုံသည္ ႐ုရွား၏ သေကၤတအဆန္ဆုံး စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ စက္မႈလုပ္ငန္း ေခတ္မီေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ယင္းစက္႐ုံမွ  ဗင္ႏွင့္ စစ္သုံးထရပ္ကားမ်ားမွသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္ အထက္တန္းလႊာမ်ားအတြက္ Volga ဆီဒင္ကားမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားအထိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။

Ref : AP

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.