<

ထရန္႔က ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကညာ

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ၀ါရွင္တန္ရွိ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေဂ်႐ုစလင္ဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ထိုးေနသည့္ သမၼတ ထရန္႔ (Photo – AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရး၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ ေၾကညာခဲ့ရာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ မူ၀ါဒအား ပယ္ဖ်က္လုိက္သည့္ သမုိင္း၀င္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈသစ္မ်ား လွ်ပ္တျပက္ ထပ္မံျဖစ္ပြားလာေစရန္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု ၎ကဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွေန၍ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတို႔က ပုိင္ဆုိင္ထားသည္ဟု အခုိင္အမာ ထုတ္ျပန္ထားၾကေသာ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕၏ ေနာက္ဆုံးအေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္ခုခန္႔ ႏႈိင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္၏ သံတမန္ေရးရာ မျပတ္သားမႈကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ အေမရိကန္သံ႐ုံးအား တဲအဗစ္မွ ေဂ်႐ုစလင္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း စတင္ခဲ့ၿပီး ၎၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေရးအလွဴရွင္မ်ားအျပင္ ဧ၀ံေဂလိအသင္းေတာ္မွ ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ လက္ယာယိမ္း ဂ်ဴးမဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ေက်နပ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ၎၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္းတို႔အၾကား ခက္ခဲေသာ ပဋိပကၡအား ေျဖရွင္းရန္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ကို နိဒါန္းပ်ဳိးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘီကလင္တန္မွသည္ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္အထိ ထရန္႔၏ေရွ႕မွ သမၼတေဟာင္းမ်ားသည္ မဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အလားတူ ကတိမ်ား ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရာထူးယူခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမွ ေရွာင္လႊဲရန္ အလ်င္အျမန္ပင္ ကတိပ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ပမူ၀ါဒေရးရာ အေတြ႕အႀကံဳမရွိဘဲ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအား ႐ႈတ္ခ်သည့္ ထရန္႔သည္ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ အရာရာသည္ ပုံမွန္ျဖစ္မႈသည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသရန္ ဆုံးျဖတ္ထားဖြယ္ရွိသည္။

ထရန္႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတစ္၀န္းမွ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့ၿပီး တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကံဆေနၾကသည္။ သမုိင္းဆုိင္ရာ ေျခလွမ္းမွားေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာႏုိင္မႈကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ကလည္း သတိေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံ႐ုံးအား ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ ၿပီးစီးရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာျမင့္ႏုိင္ေျခ ရွိေသာ္လည္း ထရန္႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဂယက္႐ုိက္မႈသည္ ျမန္ဆန္ဖြယ္ရွိသည္။ ထရန္႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂါဇာကမ္းေျမာင္တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပါလက္စတုိင္းမ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ အစၥေရးအလံမ်ားအျပင္ ထရန္႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားအား မီး႐ိႈ႕ခဲ့ၾကသည္။ ၀က္စ္ဘန္႔ရွိ ဟီဘရြန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ပဋိပကၡ အေသးစားမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ပါလက္စတုိင္း လက္နက္ကုိင္အစၥ လာမၼစ္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ဟားမားစ္ကလည္း အုံၾကြမႈအသစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ပါလက္စတုိင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္မွစတင္၍ သုံးရက္ၾကာ ဆႏၵျပမႈ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ေဂ်႐ုစလင္အား အစၥေရး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္မျပဳထားၾကဘဲ ယင္းျပႆနာသည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

Ref : AFP

December 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.