<

ယူကရိန္းတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ သမၼတေဟာင္း ဆာကက္ရွ္ဗီလီ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရအၿပီး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား

ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ယူကရိန္းပါလီမန္ေရွ႕၌ ေထာက္ခံသူမ်ားကို ေျပာၾကားေနေသာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာသမၼတေဟာင္း မီေခးဆာကက္ရွ္ဗီလီ (Photo: AFP)

ယူကရိန္းတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာသမၼတေဟာင္း မီေခးဆာကက္ရွ္ဗီလီသည္ ႐ုရွား၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ၾကံစည္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြလ်က္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎အား ဖမ္းဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကိဗ္၌ ၀႐ုန္းသုန္းကားမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ယူကရိန္းရွိ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းလည္းျဖစ္ေသာ ဆာကက္ရွ္ဗီလီသည္ ယူကရိန္းသမၼတပီထ႐ိုပို႐ိုရွင္ကို ႏွင့္ သေဘာထားကဲြလဲြခဲ့ၿပီး ၎၏ယူကရိန္း ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ပယ္ဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။ ၎သည္ ေထာက္ခံသူမ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ၿပီး ခဲ့ေသာစက္တင္ဘာတြင္ ႏိုင္ငံထဲသို႔ မေတာ္တဆ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ဆာကက္ရွ္ဗီလီသည္ ပို႐ိုရွင္ကိုအား ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိသည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္နံနက္တြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ကိဗ္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ဆာကက္ရွ္ဗီလီ၏ တုိက္ခန္းကို စီးနင္းခဲ့ရာ ၎သည္ တုိက္ခန္းအမိုးေပၚသို႔တက္ခဲ့ၿပီး တုိက္ေအာက္ရွိ ေထာက္ခံသူမ်ားအား မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၎အား ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ဆာကက္ရွ္ဗီလီႏွင့္ ယူကရိန္းအာဏာပိုင္တုိ႔အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈအထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယူကရိန္းအစိုးရေရွ႕ေနယူရီလက္ဆင္ကိုက ဆာကက္ရွ္ဗီလီႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ အေနာက္လိုလားေသာ ယူကရိန္းအစိုးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ႐ုရွားရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ေဒၚလာ ၅၀၀,၀၀၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူထုအံုၾကြမႈတြင္ ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ ယူကရိန္းသမၼတေဟာင္း ဗစ္တာယာႏူကိုဗစ္ခ်္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကံစည္ေနခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ယင္းစြပ္စဲြခ်က္မ်ားသည္ ရန္စမႈဟု ဆာကက္ရွ္ဗီလီက တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ဆာကက္ရွ္ဗီလီ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေထာက္ခံသူမ်ားသည္ ၎အား ေခၚေဆာင္သြားမည့္ ဗင္ကားအား ၀ိုင္းရံပိတ္ဆုိ႔ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆာကက္ရွ္ ဗီလီသည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အျပန္အလွန္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့စဥ္ ရဲမ်ားႏွင့္ ဆာကက္ရွ္ဗီလီေထာက္ခံသူမ်ားသည္ မ်က္ရည္ယိုဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ထိတ္တစ္ဖက္ခတ္ခံရလ်က္ ကားထဲမွျပန္ထြက္လာေသာ ဆာကက္ရွ္ဗီလီက ၎အား ေထာက္ခံသူမ်ားကို ယူကရိန္းပါလီမန္သို႔ ခ်ီတက္၍ သမၼတအား စြပ္စဲြျပစ္တင္မႈ အဆိုတင္ရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုၾကရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

ေခါင္မိုးေပၚမွ အေစာပိုင္း ေျပာၾကားမႈတြင္ ဆာကက္ရွ္ဗီလီက ပို႐ိုရွင္ကိုသည္ သူခုိးတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယူကရိန္းျပည္သူမ်ားအား သစၥာေဖာက္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။ ၎သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ စံုစမ္း စစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာ လူထုအံုၾကြမႈႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည့္ ယူကရိန္း၌ ေနာက္ထပ္ ၀႐ုန္းသုန္းကား အေျခအေနျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.