<

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္အရိပ္ လကၡဏာမ်ား ရွိႏုိင္သည္ဟု ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအကဲ ေျပာၾကား

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲက လႏွင့္ခ်ီၾကာေသာ ကာလအတြင္း လူနည္းစုမြတ္စလင္ ၆၂၀,၀၀၀ ခန္႔အား ထြက္ေျပးသြားေစခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ၏ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ သတိေပးလုိက္သည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ ရာအက္အယ္ဟူစိန္က က်ည္ဆန္မ်ားကုိ ၾကံဳသလုိ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ဗုံးမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္း၊ အနီးကပ္ပစ္သတ္ျခင္း၊ ဓားျဖင့္ထုိးျခင္း၊ ေသသည္အထိ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ား အထဲ၌ရွိေနစဥ္ အိမ္မ်ားကုိ မီး႐ႈိ႕ျခင္း အစရွိေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာရင္းခ်ျပခဲ့သည္။

ယင္း ေနာက္ ၎ကကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအား “ဒါေတြအားလုံးကုိ ေပးလုိက္ရင္ တစ္စုံတစ္ဦး အေနနဲ႔ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ အရိပ္လကၡဏာေတြ ရွိႏုိင္တယ္ ဆုိတာကုိ ပယ္ခ်ႏုိင္ပါ့မလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.