<

စထရိတ္တုိင္းမ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Asian of the Year အျဖစ္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း ေရြးခ်ယ္ခံရ

ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက က်င္းပသည့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္း (လယ္)

တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းသည္ စင္ကာပူသတင္းစာ စထရိတ္တုိင္းမ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ Asian of the Year အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ရွီသည္ ယင္းဆုအား ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ပထမဆုံးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အသက္ ၆၄ ႏွစ္ရွိ ရွီသည္ ေဒသတြင္းႏွင့္ တစ္ကမၻာလုံး၌ မေရရာမႈမ်ား ႀကီးထြားေနခ်ိန္၌ အေရးပါေသာ တည္ၿငိမ္ေရး ရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၂ လ အတြင္း ၎တုိ႔၏ လူမႈ၀န္းက်င္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ နယ္ေျမမ်ားအထိ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ အာရွသားတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ အာရွသားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ စထရိတ္တုိင္းမ္က ဒီဇင္ဘာလတုိင္း ယင္းဆုေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စထရိတ္တုိင္းမ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ အသက္ ၈၀ ျပည့္ခဲ့သည့္  စင္ကာပူ၀ါရင့္သံတမန္ တြန္မီခုိကုိလည္း ယခုႏွစ္တြင္ အထူးဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။

ရွီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဆုအား ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္အတူ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ယင္းဆုအား ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမုိဒီက ရရွိခဲ့သည္။ စင္ကာပူ ထူေထာင္သူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယူသည္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းဆုခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာရွႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ေရွးဦးတီထြင္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕က ယင္းဆုကုိ ရရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္တြင္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းရွင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အႏုိင္ရခဲ့အၿပီး အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီသည္ တည္ၾကည္ေလးနက္မႈ ပုံရိပ္တစ္ခုဟု စထရိတ္တုိင္းမ္က ဆုိသည္။ ရွီသည္ ၁ ဒသမ ၃၈ ဘီလ်ံရွိေသာ တ႐ုတ္လူဦးေရကုိ ေက်ာ္လြန္၍ အာရွႏွင့္ ကမၻာတစ္၀န္းကုိ လႊမ္းျခံဳေစရန္ အျမင္တစ္ရပ္ကုိလည္း ခ်ျပခဲ့သည္။

ရွီသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရးအား အခုိင္အမာ ကာကြယ္မႈ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား ေထာက္ခံမႈမွသည္ ပုိးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ကမၻာတစ္၀န္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပခဲ့သည့္ အျမင္တစ္ရပ္အား ခ်ျပႏုိင္ျခင္းအထိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လုံးတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးကုိ ျပသခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ရွီသည္ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကြန္ဂရက္တြင္ အာဏာကုိ ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ခဲ့သည္။

Ref : The Straits Times

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.