<

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပင္းထန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ေတာင္းဆုိ

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံရွိ ဘာလူခါလီ ဒုကၡသည္စခန္းအား ႐ုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ (Photo: AFP)

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္အေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရွားရွားပါးပါး အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားခ်ိန္၌ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (AI) က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္လူနည္းစုအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ဳိးစုလုိက္သုတ္သင္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ျငင္းဆုိထားသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ေသာ ႏွိမ္နင္းမႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာရြာမ်ား မီးေလာင္ျပာက်သြားကာ လူေပါင္း ၆၂၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ နယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္လ်က္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ စုတ္ခ်ာလွေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထုိင္ေနရသည္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ အစည္းအေ၀းမတုိင္မီ AI က ယင္းေကာင္စီ၌ ပါ၀င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ဖိအားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၎အျပင္ AI က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ လူသားဆန္မႈ ေဖာက္ဖ်က္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“႐ုိဟင္ဂ်ာေတြအေပၚ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ ဆက္ဆံပုံေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းအဆုံးသတ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူေတြ အေရးယူမခံရတာမ်ဳိးမျဖစ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရနဲ႔ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မက္ေဆ့ခ်္ေပးတဲ့ ျပင္းထန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနနဲ႔ အခုအရွိန္ျမႇင့္ၿပီး အတည္ျပဳရပါမယ္” ဟု AI အဖြဲ႕၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဂ်ိမ္းဂုိမက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေန၍ ဆက္လက္ထြက္ေျပးေနဆဲျဖစ္ၿပီး မုဒိမ္းမႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္ မီး႐ႈိ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားထံ လာေရာက္ပူးေပါင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က နယ္ျခားရဲစခန္းမ်ားကုိ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက လူေသဆုံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ အခ်ဳိးညီတုံ႔ျပန္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ေျဖရွင္းခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ အထူးအစည္းအေ၀း က်င္းပခဲလွၿပီး စုစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ၄၇ ႏုိင္ငံအနက္ အနည္းဆုံး သုံးပုံ တစ္ပုံ သုိ႔မဟုတ္ ၁၆ ႏုိင္ငံ ေတာင္းဆုိမွသာ က်င္းပႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

December 5, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.