<

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဗီဒီယိုမ်ားအား ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေမကို ထရန္႔က ေ၀ဖန္တုိက္ခုိက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က မစ္ဇူရီျပည္နယ္တြင္ စုေ၀းမႈတစ္ခု၌ စကားေျပာေနေသာ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ (Photo -AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ သည္  Twitter တြင္ ၎တင္ခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရး ဗီဒီယိုသံုးခုအား ေ၀ဖန္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဆာေမကို ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လူသိရွင္ၾကား ျပန္လည္ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအၾကား သံတမန္ေရးရာအခ်င္းမ်ားမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ အနီးကပ္ဆံုးမဟာ မိတ္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေတာက္ကဆျဖစ္မႈတြင္ ထရန္႔က ေမအေနျဖင့္ ၎အား ေ၀ဖန္ျခင္းထက္ ၿဗိတိန္အတြက္သာ ပိုမိုအာ႐ံုစုိက္သင့္ေၾကာင္း တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမၼစ္အၾကမ္းဖက္မႈကို သာအာ႐ံုစုိက္သင့္ေၾကာင္း ထရန္႔က ေမကို Twitter တြင္ ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္တြင္ အမုန္းတရားအေျချပဳ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၿဗိတိန္လက္ယာ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ  Britain First ၏ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဂ်ဒါဖရန္ဆန္ တင္ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ဗီဒီယိုသံုးခုအား ထရန္႔က ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ Twitter ၌ ျပန္တင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျပင္းထန္ေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

Britain First အဖဲြ႕၏ အမုန္းတရားလႈံ႔ ေဆာ္မႈမ်ားအား ထရန္႔က ေၾကာ္ျငာေပးမႈသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း ေမက ၎၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္မွတစ္ဆင့္ ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထရန္႔၏၀င္စြက္မႈမ်ားသည္ အထူးဆက္ဆံေရးဟုေခၚေသာ အေျခအေနကိုလည္း တင္းမာေစခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လန္ဒန္၏ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ျဖစ္ေသာ မြတ္စလင္ဆာဒစ္ခန္းအား ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္မႈအပါအ၀င္ ထရန္႔သည္ ၿဗိတိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၿဗိတိန္အာဏာပိုင္မ်ားကို ေဒါသထြက္ေစခဲ့သည္။ ခန္းက Britain First   အဖဲြ႕သည္ ဆုိးယုတ္ၿပီး အမုန္းတရားကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္လုပ္တတ္ ေသာအဖဲြ႕ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အယူအဆမ်ားကို အားမေကာင္းေစသင့္ဘဲ ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ဆိုခဲ့သည္။

ထရန္႔၏ ေနာက္ဆုံးစကားလံုးစစ္ပဲြ မတိုင္မီ အေျခအေနမ်ားအား ပိုမိုမဆုိးရြားေစရန္ အိမ္ျဖဴေတာ္က အေလာတႀကီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ထရန္႔၏ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ အထင္အျမင္ မွားေစႏုိင္သည္ဆုိလွ်င္ပင္ သမၼတသည္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားေနေသာျပႆနာကို ေထာက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ေျပာခြင့္ရ ပုဂိၢဳလ္ဆာရာဆန္ဒါးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဂ်ဒါဖရန္ဆန္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီး၀တ္ ေခါင္းစည္းပ၀ါ ၀တ္ဆင္ခဲ့သည့္ မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးအား ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အမုန္းတရားအေျခခံ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ အျပစ္ရွိသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခံခဲ့ရသည္။ ဗလီမ်ား၏အျပင္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္ ထင္ရွားေသာ Britain First အဖဲြ႕အား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္ႏွင့္ဥေရာပ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပဲြအမ်ားအျပားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏုိင္ရခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

Ref ; AFP

November 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.