ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ အလြန္အမင္း အားတက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေရးရာ အႀကီးအကဲ ေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေအဆမ္အစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိုေဂရီနီ (ယာ) တို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒေရးရာအႀကီးအကဲ ဖက္ဒရီကာမိုေဂရီနီက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ အလြန္အမင္း အားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည့္ မြတ္စလင္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ေျခလွမ္းမ်ားအား ႀကိဳဆိုလိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ မိုေဂရီနီ၏ အေကာင္းျမင္သည့္ ေလသံသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ မီး႐ိႈ႕ခံရျခင္းတို႔မွ ထြက္ေျပးလာရသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၂၀,၀၀၀ ပါ၀င္ေသာ အက်ပ္အတည္း၏ လက္ေတြ႕အရိွတရားမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲလြဲလ်က္ရိွသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ႏွိမ္နင္းမႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ယင္းႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သံတမန္ေရးရာဖိအားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ (အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္ဆုရွင္ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) အေပၚ ႀကီးထြား၍လာခဲ့သည္။

ယင္းကို တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္လွ်င္ ျပန္လည္လက္ခံရန္ အဆင္သင့္ရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သီတင္းပတ္အကုန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ မိုေဂရီနီသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာထားတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ဒီေဆြးေႏြးမႈက အလြန္အမင္း အားတက္ဖြယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္” ဟု မိုေဂရီနီက ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္မွန္ၿပီး ခိုင္မာတယ္လို႔ ကြၽန္မယံုၾကည္တဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြေၾကာင့္ ကြၽန္မ အလြန္အမင္း အားတက္မိပါတယ္” ဟု ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈရရိွၿပီးေနာက္ မိုေဂရီနီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အၿပီးသတ္သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ယခုအထိရရိွျခင္းမရိွေသးေပ။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ အေရအတြက္မ်ားစြာတို႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေၾကာက္လန္႔မႈႏွင့္ ငတ္မြတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ထြက္ေျပးေနရဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေရးပါေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားသည့္ ဒုကၡသည္အေရအတြက္ကို အလ်င္အျမန္ႏွင့္ လံုျခံဳစြာျပန္လည္လက္ခံႏုိင္ရန္မွာ အႀကီးအက်ယ္မျဖစ္ႏိုင္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္တို႔၏ အေျခအေနသည္ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရကာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံထားရသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ရြာမ်ားသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၎တို႔၏ စပါးစိုက္ခင္းမ်ားသည္လည္း သိမ္းယူခံရ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ မည္သို႔မည္ပံု ျပန္ႏိုင္မည္နည္းဟူသည္ အႀကီးအက်ယ္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ ယခင္စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာခဲ့ရသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာၿပီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရိွထားလ်က္ႏွင့္ ယခုတိုင္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။