<

နယူးေဒလီတြင္ မီးခိုးျမဴ ပိတ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းအားလံုး ပိတ္ပင္ခဲ့ရ

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က နယူးေဒလီတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ား ပိတ္ဖံုးေနစဥ္ (Photo: AFP)

 

နယူးေဒလီၿမိဳ႕၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည့္ အႏၲရာယ္ကင္းမႈပမာဏထက္ အဆ ၇၀ ေက်ာ္ ျမင့္မားခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလံုးကို ပိတ္ထားရန္ ေဒလီအစိုးရက ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယဆရာ၀န္အသင္းကလည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကမၻာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအဆိုးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ နယူးေဒလီ၏ လမ္းမ်ားတြင္ မီးခိုးျမဴမ်ားထူထပ္စြာပိတ္ ေမွာင္ေနခဲ့ၿပီး အမႈန္သိပ္သည္းဆ PM 2.5 သည္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္တြင္ ၇၀၀ အထိ ေရာက္ရိွခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုး ၀က္ဘ္ဆိုက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းပမာဏသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အမႈန္ ပါ၀င္မႈႏႈန္းကို ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထားသည္ ထက္ အဆ ၇၀ ေက်ာ္ ျမင့္မားခဲ့သည္။ ေဒလီေဒသႏၲရအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဒုတိယဥကၠ႒ မာနစ္ဆီဆိုဒီယာက အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလံုးကို တစ္ရက္ပိတ္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပိတ္ပင္မႈကို သက္တမ္းတိုးရန္ ရိွ၊   မရိွအား နာရီႏွင့္အမွ် သံုးသပ္သြားမည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒလီတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားေနသူေက်ာင္းသား ႏွစ္သန္းခန႔္ရိွသည္ဟု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အိႏိၵယအစိုးရ စာရင္းအင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေန ဆိုးရြားေနေသာေၾကာင့္ နယူးေဒလီတစ္၀န္းရိွ ေက်ာင္း ၆၀၀၀ တြင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂၀ ရိွေသာ နယူးေဒလီၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းကိုပင္ ေက်ာ္တက္ၿပီး ကမၻာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆိုးဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည္။ ေဒလီ၏ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအေျခအေန ဆိုးရြားေၾကာင္းကို ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေဒလီအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားကို ယာယီပိတ္ထားခဲ့ၿပီး လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ကားသြားလာမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကိုလည္း စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယာယီေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈအနည္းငယ္သာ ရိွခဲ့သည္။ ေဆာင္းရာသီ၀င္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ပိုေအးလာေသာ ေလမ်ားက ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာအမႈန္မ်ားကို ေျမတြင္ ပိတ္ေလွာင္ထားေသာေၾကာင့္ ေလအရည္အ ေသြးသည္ ပို၍ဆိုးရြားလာေလ့ရိွသည္။

ေလထုအတြင္း၌ စိုထိုင္းဆျမင့္မားၿပီး ေလတိုက္ခတ္မႈ မရိွေသာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အတြင္း မီးခိုးျမဴဆိုင္းေနမႈျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယညစ္ညမ္းမႈထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဘုတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား၏ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကလည္း အေျခအေနကို ပို၍ ဆိုးရြားေစသည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.