<

ေနာ္ေ၀က လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၇ ရက္က ရွန္ဟိုင္းရိွ ကားအေရာင္းျပခန္းတြင္ အားသြင္းထားေသာ Tesla ကားမ်ား (Photo: AFP)

ကမၻာတြင္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား သံုးစြဲေရး၌ ကမၻာ့ေရွ႕ေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေနာ္ေ၀က လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ အခြန္အခြင့္အေရးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ “Tesla Tax” အခြန္ေကာက္ယူရန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က အၾကံျပဳခဲ့သည္။ အျခားယာဥ္မ်ားအား ျပ႒ာန္းထားသည့္ အခြန္မ်ဳိးမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးထားေသာ လွ်ပ္စစ္ယာဥ္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစၿပီး ေနာ္ေ၀တြင္ ထပ္မံမွတ္ပံုတင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး အသံုးစရိတ္ကို ပါလီမန္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ လက္ယာစြန္း အနည္းစု အစိုးရအဖြဲ႕က ႏွစ္တန္အထက္ အေလးခ်ိန္ရိွေသာ လွ်ပ္စစ္ကားသစ္မ်ားအတြက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၀ယ္ယူမႈ အခြန္ကင္းလြတ္မႈ ေပးထားျခင္းအား ဖယ္ရွားရန္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္သည္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ Tesla က ထုတ္လုပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္ကား ေမာ္ဒယ္မ်ားကို သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Tesla အခြန္ဟု အမည္ေပးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Tesla X ကားသစ္တစ္စီးကို ၀ယ္ယူမည္ ဆိုပါက ယခုအခါ ေဒၚလာ ၈၈၀၀ ခန္႔ ပိုမိုကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ျငင္းခုံမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ကမၻာႏွင့္ ေနာ္ေ၀တို႔အတြက္ ဆိုးရြားသည့္ အခ်က္ျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ လွ်ပ္စစ္ကားအသင္းဥကၠ႒ ခရစၥတီနာဘိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေနာ္ေ၀ရိွ ခ်မ္းသာေသာ သူမ်ားသည္ Tesla ကားမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္အျပင္ အခမဲ့ ၿမိဳ႕၀င္ခြင့္၊ ရပ္နားခြင့္မ်ား ရရိွထားေၾကာင္း ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

Ref: AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.