<

တ႐ုတ္အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းသူေဌး တ႐ုတ္၏ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္က ကြမ္တံုျပည္နယ္တြင္ လက္မွတ္ထိုး အခမ္းအနား တစ္ခု၌ ေတြ႕ရေသာ Evergrande ကုမၸဏီဥကၠ႒ ရႊီက်ားယင္ (၀ဲ) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

တ႐ုတ္အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း Evergrande ၏ သူေဌး ရႊီက်ားယင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း သံုးဆနီးပါး ပို၍ ခ်မ္းသာလာခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၄၃ ဘီလ်ံအထိ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ကာ တ႐ုတ္၏ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ရွန္ဟိုင္းအေျခစိုက္ Hurun Report က ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Hurun က ျပဳစုေသာ တ႐ုတ္အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းတြင္ ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ အထက္ ခ်မ္းသာသူမ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာ လူ ၂၁၃၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယင္းစာရင္းတြင္ ထပ္တိုးလာသူ ၇၄ ဦး ရိွခဲ့ေၾကာင္း Hurun Report က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္၏ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ၂၁၃၀ ၏ စုစုေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ ထရီလ်ံ ရိွခဲ့ၿပီး ကမၻာတြင္ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္၏ ဂ်ီဒီပီႏွင့္ အတူတူနီးပါးျဖစ္သည္။

ယမန္ႏွစ္က အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ Wanda လုပ္ငန္းစုႀကီး၏ သူေဌး ၀မ္က်ားလင္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ငါးသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၀မ္၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလ်ံသို႔ ေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။

ျပည္ပတြင္ ကုမၸဏီမ်ား လႊဲေျပာင္း၀ယ္ယူမႈကို ေဆာင္ရြက္ရာမွ ေၾကြးအလြန္အမင္း တင္ႏုိင္သည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ Wanda အုပ္စု စီးပြားေရး အင္ပါယာကို ပစ္မွတ္ထားမႈေၾကာင့္ ၀မ္၏ လုပ္ငန္းရွယ္ယာမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ အႀကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း ျဖစ္ေသာ Evergrande ၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၅၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရႊီက်ားယင္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ သံုးဆနီးပါး ခုန္တက္ခဲ့သည္။ အသက္ ၅၉ ႏွစ္အရြယ္ ရႊီသည္ အဆင့္ကိုးဆင့္ ခုန္တက္ၿပီး အဆင့္တစ္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ ဒုတိယ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္ ၄၆ ႏွစ္အရြယ္ ပိုနီမားျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏ လူမႈမီဒီယာေဆာ့ဖ္၀ဲ WeChat ကို ပိုင္ဆိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီး Tencent ၏ ဥကၠ႒ ပိုနီမားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၃၇ ဘီလ်ံအထိ ခ်မ္းသာလာခဲ့ၿပီး ယမန္ႏွစ္က ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ဂ်က္မား၏ ေနရာကို အစားထိုး ရယူလာခဲ့သည္။

အြန္လိုင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး Alibaba ၏ ဥကၠ႒ ဂ်က္မားသည္ ေဒၚလာ ၃၀ ဘီလ်ံျဖင့္ တတိယ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ အခ်မ္းသာဆံုး စာရင္းတြင္ Alibaba ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြဲ Ant Financial တို႔မွ ၄၃ ဦး ပါ၀င္လာျခင္းက Alibaba ၏ လႊမ္းမိုးမႈ ႀကီးမားလာျခင္းကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္းတြင္ စတုတၳ ရခဲ့သူမွာ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း Country Garden ၏ ဒုဥကၠ႒ ယန္ေ၀ရန္ ျဖစ္သည္။ ယန္ေ၀ရန္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ေဒၚလာ ၂၄ ဘီလ်ံရိွၿပီး တ႐ုတ္၏ အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ဳိးသမီးလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.