<

ဒူတာေတးက မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြ ဦးေဆာင္မႈအား မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီကို လဲႊေပး

ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က မနီလာတြင္ အခမ္းအနားတစ္ခု၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕အား စစ္ေဆးေနေသာ သမၼတ ဒူတာေတး (Photo – AFP)

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက ၎၏ အျငင္းပြားဖြယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြအား ဆန္႔က်င္မႈျမင့္တက္လာေနစဥ္ ယင္းႏွိမ္နင္းမႈအား ဦးေဆာင္ေနသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား တစ္ဖန္အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီ (PDEF) ထံ ဦးေဆာင္မႈ တာ၀န္လဲႊေပးခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ PDEF သည္ ယင္းႏွိမ္နင္းမႈအား ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခုိကူးသူမ်ားႏွင့္ သံုးစဲြသူမ်ားအား အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျမင္သာေသာ အေနအထား၌ ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သမၼတအမိန္႔၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္လယ္တြင္ ဒူတာေတး သမၼတအျဖစ္ တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖဲြ႕က လူ ၃၈၅၀ ကို သတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအား ႏွိမ္နင္းမည္ဟု ဒူတာေတးက ကတိျပဳစဥ္ လူ ၁၀၀၀၀၀ အား သတ္ပစ္မည္ဟု ကတိျဖင့္ ၎က ေရြးေကာက္ပဲြကို အလြယ္တကူ အႏုိင္ရခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပုိင္ျပည္သူအမ်ားအျပားက ယင္းႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြကို ဆက္လက္ေထာက္ခံေနၾကေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သေဘာထားစစ္တမ္းတစ္ခု၌ ဒူတာေတးအား ေထာက္ခံမႈသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းမႈအား ဦးေဆာင္မည့္ PDEF တြင္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၀၀၀ ေအာက္ သာရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အင္အား ၁၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ ဒူတာေတးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီကလည္း ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ အတြင္းပိုင္း၌ ျခစားမႈလိႈက္စားေနသည္ဟုဆိုၿပီး မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းမႈတြင္ ေဘးဖယ္ခဲ့ကာ PDEF ကုိ တာ၀န္လဲႊေပးခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က ရဲမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးရွာေဖြရန္ စီးနင္းမႈပံုစံျပဳလုပ္၍ ေတာင္ကိုရီးယား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအား ျပန္ေပးဆဲြခဲ့ကာ ရဲဌာန ခ်ဳပ္အတြင္း၌ပင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား တာ၀န္ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဒူတာေတးသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား အေရးပါေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မေဖာ္ေဆာင္ဘဲ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အလ်င္အျမန္ပင္ ျပန္လည္ဦးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္တြင္မူ ရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ခဲ့ၿပီး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့အၿပီး ဒူတာေတးက ယခုကဲ့သို႔ PDEF ကို ဦးေဆာင္မႈ လဲႊေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒူတာေတး၏ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအား ေ၀ဖန္သူ ကြန္ဂရက္အမတ္ဂါရီ အလီဂ်ႏိုက ဒူတာေတး၏ေနာက္ဆံုးအမိန္႔သည္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ႏိုင္မည္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သံသယရွိေနသည္။ ယင္းသည္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ဂုဏ္သိကၡာ သန္႔စင္ေစရန္  အဓိကရည္ရြယ္မႈ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ရဲမ်ားသည္ PDEF ေနာက္ကြယ္၌ လႈပ္ရွားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလီဂ်ႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref း AFP

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.